Aktivity MŠ

Akce ve školním roce 2019/2020 :

- fotografování na téma Vánoce 

- sférické kino

- lampiónový průvod ( společná akce se ZŠ )

- Mikulášská nadílka

- Vánoční vystoupení dětí z MŠ ( společná akce se ZŠ )

- Vánoční výstavka dětí a rodičů v MŠ pro veřejnost

- kreslení s p. Dostálem

- maškarní karneval ( únor )  

- lyžařský výcvik v Hlubočkách ( pro děti od 4,5 roku )

- návštěva ZŠ Dolní Újezd ( společná akce se ZŠ )

- pálení čarodějnic ( duben ) opékání špekáčků

- veřejné vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek ( společná akce se ZŠ )

- oslava dne dětí ( červen )

- návštěva hasičů ( den otevřených dveří )

- školní výlet

- návštěva Dukelských kasáren

- lesní pedagogika

- rozloučení s předškoláky, opékání špekáčků, noční spaní v MŠ