Aktivity MŠ

Akce ve školním roce 2021/2022 :

- drakiáda

- lampiónový průvod

- kynologické vystoupení

- fotografování na téma ,, Vánoce ,, a na konci šk.roku

- využívání nabídek v MŠ, např. Sf. Divadlo, divadlo Hodonín, Rolnička, Krajánek, atd

- Mikulášská nadílka

-Vánoční dílničky s rodiči

-Vánoční besídka-vystoupení pro veřejnost v Dolním Újezdu

-lyžařský výcvik / od 4,5 věku /

- maškarní karneval

- pálení čarodějnice

- předplavecký výcvik

- jednodenní výlety do přírody a opékání špekáčků na zahradě MŠ

- Velikonoce v MŠ

- návštěva Dukelských kasáren a hasičů / den otevřených dveří /

- besídka ke Dni matek – veřejné vystoupení

- oslavy Dne dětí

- návštěva 1. třídy v ZŠ Dolní Újezd

- kreslení s L. Dostálem

- školní výlet

- rozloučení se školáky,noční spaní – společné hodnocení s rodiči u ohně na šk.zahradě