Aktivity MŠ

Akce ve školním roce :

 • lampiónový průvod (se ZŠ)
 • kynologické vystoupení
 • fotografování dětí (2x za školní rok)
 •  pohádky v MŠ
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční dílničky s rodiči (v MŠ)
 • Vánoční vystoupení pro veřejnost v Dolním Újezdě
 • lyžařský výcvik
 • karneval (se ZŠ)
 • pálení čarodějnic
 • předplavecký výcvik 
 • jednodenní výlety do přírody a opékání špekáčků na zahradě MŠ
 • Velikonoce v MŠ 
 • besídka ke Dni matek 
 • oslavy Dne dětí (se ZŠ)
 • návštěva 1. třídy v ZŠ Dolní Újezd
 • kreslení s p. Dostálem
 • výlet
 • rozloučení s předškoláky, opékání buřtů (společná akce s rodiči) a noční spaní