Aktuálně

Upozornění

                                      Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o.

                                       Přijatá opatření

Vzhledem k plošnému nárůstu onemocnění novým typem koronaviru na území České republiky přijala naše škola následující opatření:

- poučení dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy

- zvýšená kontrola dodržování hygienických návyků

- vyšší koncentrace dezinfekčních prostředků

- doporučení pro omezení hromadných kulturních, sportovních a společenských akcí po nutnou dobu

- povinná karanténa pro ty, kteří přišli do styku s nakaženými jedinci nebo s lidmi, kteří se vrátili z rizikových oblastí

 

V Dolním Újezdu 9. 3. 2020                                                                                                    Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy