Aktuálně ze školy

Důležité informace pro rodiče

Vyzýváme rodiče, kteří stále neodeslali/neodevzdali vyplněný dotazník ohledně návratu dětí zpět do školy, aby tak učinili co nejdříve.
Termín byl stanoven do 15.5.2020 . Infromace z dotazníku slouží k dalším postupům při organizačních záležitostech.

DOTAZNÍK

Opatření při vstupu do školy 25.5.2020:

 • škola otevřena od pondělí do pátku od 6:45 hod. 
 • při vstupu do školy 25.5.2020  žáci musí odevzdat vytisknuté a vyplněné Čestné prohlášení - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s aktuálním datem nástupu do školy,  bez tohoto dokladu nemohou vstoupit do budovy školy, v případě neodevzdání bude žák odeslán domů 
 • žáci mohou přijít do 7:20
 • výuka začíná 7:30 a pro všechny ročníky končí 11:10
 • nástup na oběd bude pro každý ročník zvlášť, v časových intervalech od 11:20
 • po obědě žáci odcházejí domů nebo zůstávají v družině - pouze do 15:00 - dle písemného vyjádření rodičů v dotazníku

Žáci si budou nosit s sebou: 

 • školní potřeby dle nového školního rozvrhu (zveřejněno dne 18.5.2020 na webových stránkách školy - Rozvrh hodin do konce šk.roku 2019/2020 https://www.zsmsdujezd.cz/zakladni-skola/rozvrh-hodin-.html )
 • 2ks roušky, igelitový sáček
 • vhodné oblečení, obuv (výuka za příznivého počasí může probíhat i venku)
 • přezůvky (pokud nezůstaly ve škole, ve skříňce)

Hygienická opatření ve škole:

 • vstup do školy pouze v roušce
 • dezinfekce rukou při vstupu do školy i ve třídách je zajištěna
 • roušku budou žáci používat dle pokynů třídního učitele