Aktuálně ze školy

Informace k provozu Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 11. 11. 2020 zahajujeme dne 18. 11. 2020 prezenční výuku  v 1. a 2.ročníku.

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu:

PO – ČT:   ČJ, M, Vv, Pč

PÁ: AJ, PRV

Výuka TV a HV nebude realizována

Prezenční výuka bude probíhat denně od 8:00 do 11:10

Ostatní žáci se budou i nadále vzdělávat distančně s možností individuálních konzultací s vyučujícími.

Provoz školní jídelny:

-         Výdej stravy pro žáky a zaměstnance  školy je denně od 11:30 do 12:15

-         Výdej stravy pro ostatní strávníky od 12:30 do 13:00 (pouze do jídlonosičů)

Provoz školní družiny:

-          denně od 6:30 do 8:00  a od 11:10 do 15:00 hod.

-         Sdělte prosím p. učitelce třídní, zda budou děti od 18. 11. navštěvovat školní družinu.

Vážení rodiče, dodržujte prosím následující pravidla:

-         Žáky vybavte dostatečným množstvím roušek (minimálně dvě) a sáčkem na použité

-         Nepřítomnost žáků ve výuce řádně omluvte a dohodněte se s vyučujícím na způsobu vypracování úkolů

-         Sledujte a posuzujte zdravotní stav svých dětí, v případě příznaků infekčního onemocnění hlaste škole a dítě ponechejte v domácí péči.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví!!!

 

Informace_MSMT_k_provozu_skol_od_18._11._2020.pdf