Aktuálně ze školy

Návrat žáků do škol 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo pokyny k 1. fázi otevírání škol a dodržování režimových opatření.

V pondělí 12. dubna 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce žáci 1. stupně základních škol. Naše škola patří mezi ty, které mají povolen provoz bez rotací.

Režimová opatření

-          Všichni povinně ochranu úst a nosu (minimálně 2 ks)

-          Přísné dodržování stanovených hygienických zásad v době výuky a během přestávek

-          Pravidelné větrání (každých 30 minut)

-          Podle možností – pobyt venku

Stravování

-          1 a 2. ročník  - 11:30 – 12:00 hod.

-          3. – 5. ročník – 12:05 – 12:30 hod.

Prosím, aby se všichni zájemci o školní stravování přihlásili k odběru obědů nejpozději do pátku 9. 4. 2021.

Školní družina

-          Provoz školní družiny v běžném režimu

Rozvrh hodin

-          Zahájení výuky v 7:30

-          Případné změny v rozvrhu budou dětem sděleny v pondělí 12. 4.

-          Tělesné výchova – nebude probíhat

-          Hudební výchova – bez zpěvu

 

Testování

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím týkajících se obávaného a velmi diskutovaného testování.

Všichni žáci, kteří od 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce jsou povinni podstoupit vždy 2x týdně testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy. Rodičům a zákonným zástupcům bude v případě zájmu umožněna osobní přítomnost u testování.

Podle pokynů MZ ČR se jedná o neinvazivní testování antigenními testy, které budou žáci provádět sami, přičemž se dle vyjádření ministra zdravotnictví nejedná o zdravotnický výkon. (Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, str. 8, vydáno v Praze dne 6. 4. 2021)

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce testování odmítne, není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání. V takovém případě bude nutná dohoda s vyučujícími na dalším postupu.

Osvobozeni od testování jsou ti, kteří prodělali onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Pro bližší informace je přiložen Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Prosím také o shlédnutí video- návodů k samotestování, které najdete na adrese:

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Přehled návazných postupů

Návrat žáků - informace