Aktuálně ze školy

Organizace 1. týdne školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, neúprosně se nám blíží začátek nového školního roku, dovolujeme si k němu zveřejnit několik základních informací: 

- 2.9.2019 – slavnostní zahájení školního roku (ukončení cca v 8:30 hod.)
- od 3.9.2019 – začátek výuky dle platného rozvrhu na školní rok 2019/2020 pro daný
  ročník
- v průběhu týdne po skončení vyučování odcházejí děti do školní družiny – oběd 12:05, po obědě si rodiče mohou děti dle potřeby vyzvednout
- družina v provozu od 3.9.2019 - ráno od 6:45 do 16:00 hodin
- zápisové lístky do školní družiny (dostanou děti v pondělí 2.9.2019) odevzdat nejlépe v úterý 3.9.2019, nejpozději však  v pátek 6.9.2019, je nutné, aby byly do školní družiny přihlášeny všechny děti bez ohledu, zda budou či nebudou odpoledne družinu navštěvovat - zápisový lístek se vztahuje na volné hodiny i na dobu oběda

 

-          obědy si rodiče zajišťují sami, při nemoci je nutné obědy odhlásit – 1.den nemoci do 8:00 hod.

-          omlouvání absence – pokud rodič ví, že dítě bude chybět, dá omluvenku dopředu, jinak musí být dítě omluveno nejpozději 3.den nemoci

-          každou změnu je rodič povinen nahlásit – změna adresy atd.

-          učebnice, pracovní sešity, sešity – obalit a udržovat v čistotě - 

-          kufřík do Vv – igelit na lavici, hadřík, 2 kelímky

           do Tv – cvičební úbor, obuv na hřiště, obuv do tělocvičny (bílá podrážka)

1.ROČNÍK -  OBDRŽÍ VEŠKERÉ POMŮCKY ZDARMA

2. - 5. ROČNÍK - SEŠITY PRACOVNÍ SEŠITY  DĚTI DOSTANOU, PŘÍSLUŠNÁ ČÁSTKA BUDE VYBRÁNA DODATEČNĚ

3.9.2019  si děti donesou: aktovku, vybavené pouzdro, svačinu, přezůvky

- obědy automaticky nahlášeny od 3.9.2019, pokud nechcete, aby dítě odebíralo obědy,
  je nutné osobně nebo telefonicky odhlásit obědy ve školní jídelně (tel: 581 795 192)

 

Přejeme všem žákům i rodičům veselý start do nového školního roku!