Aktuálně ze školy

Přijatá opatření

Vzhledem k plošnému nárůstu onemocnění novým typem koronaviru na území České republiky přijala naše škola následující opatření:

- poučení žáků a zaměstnanců školy

- kontrola dodržování hygienických zásad

- vyšší koncentrace dezinfekčních prostředků

- doporučení pro omezení hromadných kulturních, sportovních a společenských akcí po nutnou dobu

- povinná karanténa pro ty, kteří přišli do styku s nakaženými jedinci nebo s lidmi, kteří se vrátili z rizikových oblastí

V Dolním Újezdu 9. 3. 2020

Mgr. Kateřina Šimíčková, ředitelka školy

Přijatá opatření