Aktuálně ze školy

Seznam přijatých žáků

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2023/2024

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl dne 13. 4. 2023 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

Registrační číslo:

2023-01

2023-02 – přerušené správní řízení

2023-03

2023-04

2023-05 - odklad

2023-06

2023-07

2023-08

2023-09

2023-10

2023-11 - odklad

2023-12 - odklad

 

  

V Dolním Újezdě 28. 4. 2023                                                     Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy