Aktuálně ze školy

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky

 

 

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2022/2023

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl  dne  5. 4. 2022 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

 

Registrační číslo:

2022-01

2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

2022-07

2021-10

        

 

       Přerušené správní řízení:

Registrační číslo:

2022-08

2022-09

 

 

 

V Dolním Újezdě 19. 4. 2022                                                     Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                         ředitelka školy