Aktuálně ze školy

Seznam žáků přijatých pro šk. rok 2022/2023 - náhradní termín

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2022/2023

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl  v náhradním termínu dne  21. 4. 2022 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

 

 

 

Registrační číslo:

2022-11

        

 

 

 

V Dolním Újezdě 28. 4. 2022                                                                                      Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                                                            ředitelka školy