Aktuálně ze školy

Zápis do 1. třídy 5. dubna 2022

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2022/2023

  

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu nás čeká zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023.

S potěšením oznamujeme, že po dvou letech můžeme v tomto školním roce uskutečnit zápis tak, jak bylo v minulosti zvykem.

Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům v úterý 5. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Materiály ke stažení:

-         žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-         žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

-         zápisní list

-         desatero pro rodiče

-         informace k zápisu

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

 

Podmínky pro přijetí:

a)        vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu (stává se součástí Spisu), vyplněný zápisní list

b)       dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy

c)        žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list lze vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

a)       vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

b)        doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

c)        posouzení odborného lékaře

Pozn.

Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme se na všechny budoucí žáčky naší školičky.

V Dolním Újezdu dne 7. 3. 2022                                             Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy