Aktuálně ze školy

ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Ukrajina

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023

pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022-2023 pro ukrajinské děti proběhne dne 9. 6. 2022 od 14 do 16 hodin.

 

Ředitel postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Při zápisu rodiče předloží k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum o strpění nebo o dočasné ochraně).

 

Způsoby podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

-      osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu) – Dolní Újezd 24

-      do datové schránky školy: 4xqmkwe

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: skola@zsmsdujezd.cz

-      poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole na adrese: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

 

 

ЗАРАХУВАННЯ  ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Зарахування до 1-го класу початкової школи на 2022-2023 навчальний рік українських дітей відбудеться  9 червня 2022 року з 14:00 до 16:00.

При організації спеціальної реєстрації директор діє у стандартному порядку відповідно до § 3а Указу № 48/2005 Зб. При реєстрації батьки надають для ознайомлення оригінал документу, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна (спеціальну візу (vízum strpění) чи тимчасовий захист.

 

 

Способи подачі заяви  

Заява може бути подана законними представниками наступними способами:

-        особисте подання (як правило, особиста участь в реєстрації) – Dolní Újezd 24

-        в шкільний ящик даних: 4xqmkwe

-        на електронну пошту з електронним підписом законного представника:

skola@zsmsdujezd.cz

-        поштою (дата подачі на пошту є вирішальною), особистою передачею в школі за адресою: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

 

 

 

 

V Dolním Újezdu dne 24. 5. 2022                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                          ředitelka školy

 

Žádost o odklad

Žádost o přijetí dítěte