Aktuálně ze školy

ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2023/2024 р.

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2023/2024

 

pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023-2024 pro ukrajinské děti proběhne dne 15. 6. 2023 od 14 do 16 hodin.

Ředitel postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Při zápisu rodiče předloží k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

(vízum o strpění nebo o dočasné ochraně).

Způsoby podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

−   osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu) – Dolní Újezd 24

−   do datové schránky školy: 4xqmkwe

−   e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: skola@zsmsdujezd.cz

−   poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole na adrese: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2023/2024 р.

 

лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Зарахування до 1-го класу початкової школи на 2023-2024 навчальний рік українських дітей відбудеться 15 червня 2023 року з 14:00 до 16:00.

При організації спеціальної реєстрації директор діє у стандартному порядку відповідно до § 3а Указу № 48/2005 Зб. При реєстрації батьки надають для ознайомлення оригінал документу, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна (спеціальну візу (vízum strpění) чи тимчасовий захист.