Psali o nás

Loučení s páťáky a pasování prvňáčků

   Sice už nám opět začal školní rok, ale ráda bych se ohlédla za příjemnou akcí, která se uskutečnila ještě v tom loňském…

 

   Poslední týden v červnu jsme měli ve škole v Dolním Újezdě napilno. Připravovali jsme vyvrcholení školního roku – akci „loučení s páťáky a pasování prvňáčků“. Ta se konala ve čtvrtek 29. 6. 2017 na místním fotbalovém hřišti již podruhé. Na programu bylo nejprve slavnostní rozloučení s páťáky, kterým jejich mladší spolužáci předali vzpomínkové předměty a popřáli jim mnoho úspěchů v dalším studiu. Poté přišlo na řadu vítání nových prváčků, kteří od září nastoupili do naší školy. Tehdejší prváci je před zraky rodičů, spolužáků a ostatních zúčastněných, pasovali na nové prváky a přivítali je do svých řad mezi sebe. Mladší i starší žáci si připravili pro rodiče a veřejnost krátká vystoupení, se kterými sklidili velký úspěch a bouřlivý potlesk.

   S páťáky jsme se tedy rozloučili, prváčky jsme přivítali, ale domů se mnohým ještě nechtělo. Naštěstí byl připravený doprovodný program, takže si děti mohly ještě zařádit v hasičské pěně nebo si vyzkoušet rovnováhu na slackline. Nakonec nám hasiči z místního sboru dobrovolných hasičů připravili a zapálili prázdninovou vatru a mohli jsme si opéct špekáček a zazpívat s kytarou.

   Děkujeme rodičům a SDH Dolní Újezd za pomoc při organizaci akce, dětem za jejich odvahu při vystupování a také všem, kteří se přišli podívat.

Lipenské listy, říjen 2017

Autor článku: Monika Rýčková