Zaměstnanci školy

   Pedagogičtí pracovníci: Funkce:
   Mgr. Kateřina Šimíčková
 • ředitelka školy
   Mgr. et Mgr. Monika Rýčková
 • třídní učitelka
   Mgr. Lenka Pěntáková
 • třídní učitelka
 • vychovatelka
   Eva Rožnovjáková
 • asistentka pedagoga
 • vychovatelka
   Provozní pracovníci: Funkce:
   Eva Heitlová
 • školnice
   Růžena Šiková
 • vedoucí školní jídelny
 • pracovnice provozu
   Libuše Tomanová
 • kuchařka
   Lenka Házová
 • kuchařka