Zaměstnanci školy

 

   Pedagogičtí pracovníci:

Funkce:

   Mgr. Kateřina Šimíčková

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka (4. a 5. ročník)

  p.uč. Alena Frankovičová

 • třídní učitelka (1. ročník)

   Mgr. Dagmar Smolíková

 • třídní učitelka (2. a 3. ročník)

  Mgr. Ivana Hanelová

 • učitelka
 • vychovatelka

  Bc. Ivana Poláková

 • asistent pedagoga
 • vychovatelka

   Provozní pracovníci:

Funkce:

   Eva Heitlová

 • školnice

   Růžena Šiková

 • vedoucí školní jídelny
 • pracovnice provozu

   Libuše Tomanová

 • kuchařka

   Lenka Házová

 • kuchařka