Zápis dětí do školy - školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

         v těchto dnech se nacházíme v mimořádné situaci, kdy o jejím dalším vývoji bychom mohli pouze spekulovat. Naše škola měla připravenu řadu zajímavých aktivit, které však nyní nemohou probíhat a zřejmě se již v tomto školním roce neuskuteční. Stejně jako i jiné školy, dáme poté, co budeme moci opět bez rizika s dětmi pracovat, přednost doplnění a upevnění potřebných znalostí a vědomostí.

 

V nejbližší době nás čeká zápis do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 bez přítomnosti dětí. Na našich webových stránkách máte připraveny potřebné formuláře ke stažení.

 

-          žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-          žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

-          zápisní list

-          informace pro zákonné zástupce (obecné)

-          desatero pro rodiče

-          školní zralost

 

   Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

 

Podmínky pro přijetí:

a)      vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

b)      dosažení věku dítěte 6 let před nástupem do základní školy,

c)      žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

d)     vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky,

e)      doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna),

f)       posouzení odborného lékaře.

 

Postup při podávání žádostí o přijetí

Vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doručte prosím škole v časovém rozmezí od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Po doručení žádosti Vám bude odesláno přidělené registrační číslo. Po zpracování všech žádostí budou výsledky vyvěšeny na webových stránkách školy, na dveřích hlavního vchodu do budovy školy a ve vitríně (autobusová zastávka) nejpozději 28. 4. 2020.

Způsob podávání žádostí

-          odesláním do datové schránky školy

-          poštou

-          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat běžný e-mail)

-          osobním předáním ( v tomto případě stanovuji datum pro osobní podání – 16. 4. 2020, 17. 4. 2020, vždy od 8:00 do 9:00 a od 13:00 do 14:00 hod.)

 

 

Bližší informace k zápisu na

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021


V Dolním Újezdě 18. 3. 2020

Mgr. Kateřina Šimíčková

 

Informace k zápisu 2020/2021

Více...