Aktuálně ze školy

Aktualizovaný přehled přijatých krizových opatření

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

 

Z důvodu tohoto nařízení přechází naše škola od středy 14. 10. 2020 na distanční formu výuky.

Sledujte prosím průběžně sdělení na webových stránkách a emailové zprávy od vyučujících.

 

Distanční výuka bude probíhat do 23. 10. 2020.

 

Organizace posledního říjnového týdne – od 26. 10 do 30. 10. 2020 byla již uvedena na webových stránkách v pondělí 12. 10. 2020.

 

Zájemci o ošetřovné si mohou formuláře Žádostí vyzvednout ve škole ve středu

od 8:00 do 12:00hodin.

Nárok na ošetřovné vzniká pouze po dobu poskytování distančního vzdělávání, tedy od 14. 10. do 23. 10. 2020.

 

Přihlášenou stravu na  dobu od 14. do 30. 10. si rodiče a zákonní zástupci odhlašují sami u vedoucí školní jídelny.

Dne 14. 10. je možnost si neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně.

 

Děkuji Vám za pochopení

 

 

V Dolním Újezdu dne 13. 10. 2020                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                         ředitelka školy