Aktuálně ze školy

Informace k uzavření škol od 1.3.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

       podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 27. 2. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ročníků prvního stupně v prezenčním vzdělávání. Výuka bude od 8. 3. 2021 probíhat pouze distanční formou, a to podle rozvrhu pro distanční výuku ze dne 14. 10. 2020.

Rodiče, kteří mají zájem o ošetřovné, najdou aktuální informace na:

www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Konzultační hodiny pro žáky jsou v týdnu od 8. 3. – 12. 3. 2021 zrušeny. Jejich následné obnovení závisí na vývoji epidemiologické situace.

 

Školní jídelna je nadále v provozu.

 

Vážení rodiče,

      věřím, že při zodpovědném přístupu nás všech se situace brzy uklidní a budeme moci děti opět přivítat ve škole.

 

Přeji Vám všem pevné nervy a dobré zdraví.

                                                                                 Mgr. Kateřina Šimíčková