Aktuálně ze školy

Svíčkárna RODAS Olomouc

   Žáci navštěvující školní družinu se dne 8.12.2017 zúčastní výletu  - svíčkárna RODAS v Olomouci. Žáci mají možnost si vyrobit vlastní svíčku za cenu 65 Kč. Peníze vybíráme do 5.12.2017. Cena za autobus bude vyúčtována až po obdržení faktury.

 

   Akce se spoluúčastní i Základní škola Osek nad Bečvou. Žáci si mohou (po skončení výroby svíček) zakoupit již profesionálně vyrobené svíčky za velmi výhodnou cenu (ceny pro žáky jsou snížené v důsledku financování z projektů). 

S sebou: kapesné dle uvážení, batůžek, přezůvky, pití, případně lehkou svačinu

Odjezd: rezervovaný outobus, předpokládaný odjezd je kolem 12:00 (konkrétní čas bude autodopravcem upřesněn)

Návrat: předpokládaný návrat cca v 15:15 - Dolňáček na děti čeká

Bližší informace o nabídce vánočních svíček na: http://www.rodas-olomouc.cz