Mikrobus Dolňáček

   Tento projekt s názvem Dolňáček je určen především dětem a seniorům nad 60 let. Obec Dolní Újezd má snahu těmto skupinám co nejvíce vyjít vstříc a snížit tak riziko níže uvedených problémů. Veškeré nabízené služby jsou zdarma. Projekt je a bude financován výhradně z prostředků obce Dolní Újezd.

Rodiče dětí, navštěvujících základní školu v Dolním Újezdě, si mohou tuto službu objednat dlouhodobě, a to buď přímo v základní škole v Dolním Újezdě, nebo na obecním úřadě v Dolním Újezdě.

V případě, že dítě v některé dny službu nevyužije, například z důvodu nemoci, jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit telefonicky na tel. 724 248 706 (řidič p. Zemánek).

 

Důvody zřízení mikrobusu Dolňáček:

   Obec Dolní Újezd se dlouhodobě potýká s několika problémy, mezi které patří:

  • špatná návaznost přechodu dětí z MŠ Staměřice do ZŠ Dolní Újezd, z čehož plyne nízký počet žáků ve škole
  • absence prodejny potravin v m.č. Staměřice
  • kvalitnější dostupnost lékařské péče a úřadů pro seniory
  • rozvoz obědů ze školní jídelny v Dolním Újezdě
  • propojenost osady Skala s ostatními místními částmi

 

  Více informací a objednávka služeb mikrobusu Dolňáček ZDE