Mikrobus Dolňáček

 Tento projekt s názvem Dolňáček je určen především dětem a seniorům nad 60 let.

 Mimo jiné problémy, s kterými se Obec Dolní Újezd dlouhodobě potýká, byl Dolňáček zřízen kvůli špatné návaznosti přechodu dětí z MŠ Staměřice do ZŠ Dolní Újezd, z čehož plynul nízký počet žáků ve škole. 

 Projekt je a bude financován výhradně z prostředků obce Dolní Újezd, veškeré služby s ním spojené jsou zdarma.

 Rodiče dětí, navštěvujících základní školu v Dolním Újezdě, si mohou tuto službu objednat dlouhodobě, a to buď přímo v základní škole v Dolním Újezdě, nebo na obecním úřadě v Dolním Újezdě.  

 V případě, že dítě v některé dny službu nevyužije, například z důvodu nemoci, jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit telefonicky na tel. 724 248 706 (řidič p. Kliment).

 Vždy na začátku každého školního roku dochází k upřesnění počtu zájemců o dopravu dětí a žáků do MŠ Staměřice a ZŠ Dolní Újezd.

Harmonogram svozu dětí ve šk. roce 2022/2023

Ranní svoz -ODJEZDY

6:40  Veselíčko u obecního úřadu, Tupec náves (naložení dětí do ZŠ)

6:55  Bohuslávky, Skala, zastávka (naložení dětí do ZŠ,MŠ)

7:00  Dolní Újezd u hasičské nádrže (naložení dětí do MŠ)

7:10  Dolní Újezd u školy (vyložení dětí ve škole, nalžení dětí do MŠ)

7:15  Skoky, zastávka směr Olomouc (naložení dětí do MŠ)

7:20  Staměřice, zastávka u školky (vyložení dětí v MŠ, naložení dětí do ZŠ)

7:25  Skoky, zastávka směr Lipník 

7:30  Dolní Újezd (vyložení dětí ve škole)

 

Odpolední svoz - ODJEZDY od 23. 1. 2023

12:35  Staměřice, zastávka školka (naložení dětí z MŠ)

13:15  Dolní Újezd, škola (naložení dětí ze ZŠ)

14:55  Dolní Újezd, škola (rozvoz dětí ze ZŠ dle seznamu)

15:20  MŠ Staměřice (naložení dětí MŠ, rozvoz Skoky, Dolní Újezd)

 

  Více informací a objednávka služeb mikrobusu Dolňáček ZDE