Aktuálně

Informace k zápisu pro ukrajinské děti 2023/2024

MŠ Staměřice vyhlašuje zápis pro ukrajinské děti.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2023 13:00 – 16:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Staměřice, Staměřice 42