O mateřské škole

     Naše mateřská škola je umístěna ve středu obce Staměřice u hlavní silnice.

Do přírody a okolních lesů je to nedaleko, takže se především zaměřujeme

na ekologickou výchovu.

     Areál mateřské školy je obklopen velkou zahradou se dvěmi pískovišti, které

zastíňují vzrostlé stromy. Je vybavená různými průlezkami, dřevěnými stoly,

lavičkami a zastřešenou pergolou. Ve skladu na zahradě máme uloženy hračky

a tabule, které děti využívají při pobytu venku, ale také dříví na táboráky

pořádané při různých akcích.

     Mateřská škola je stará budova, a proto v ní byla provedena v roce 2006

rozsáhlá rekonstrukce – výměna oken a dveří, oprava soc.zařízení, vnitřní

stavební úpravy, výměna a opravy svítidel, pokládka dlažby a lina v některých

prostorách, nová střecha a venkovní omítky. Každým rokem  se něco buduje,

opravuje, nakupuje či vyměňuje. Budova je vytápěna plynem a drobné údržby

provádí zaměstnanci obce Dolní Újezd. Kapacita MŠ je 36 dětí a provoz

je od 6.30 – do 16.00 hod. Jsou zde dvě třídy, standartně vybavené hračkami

a pomůckami pro vzdělávací činnost dětí, které jsou rozdělené podle věku

na starší a mladší děti. Dále se tu nachází dvě šatny a umývárny, jedna kancelář

a kuchyň zvlášť s úklidovou místností. Strava je dovážena ze školní jídelny ZŠ

v Dolním Újezdu. Děti jsou po dohodě s obcí dopravovány mikrobusem

,, Dolňáčkem „ a některé si rodiče do MŠ vozí sami.

     Naším cílem je spokojené dítě, které se těší do školky, kde se naučí

základům VŠEHO, bráno s respektem a dalším  rozvojem jeho osobnosti.