Zprávičky ze školy

Loučení

Ve středu 28. června 2023 jsme se ve sporotvním areálu TJ Sokol Dolní Újezd loučili s našimi páťáky, pasovali naše prvňáčky na čtenáře a přivítali naše budoucí prvňáčky.

Paní učitelky z MŠ Staměřice se rozloučily se svými předškoláčky pasováním na budoucí školáčky. Děti obdržely dárečky jak od školky a školy, tak i od obce. Součástí programu bylo vystoupení dětí z MŠ Staměřice a tanečního kroužku školy. Po loučení a vítání následoval konfetový ohňostroj, zábávné hry na hřišti a volná zábava.

Našim páťákům přejeme ještě jednou hodně štěstí a úspěchů v nové škole a těšíme se na naše nové žáčky. 

          

Fotogalerie - Loučení

Více...
Exotické ptactvo

Ve čtvrtek 22. června 2023 navštívil naši školu chovatel RNDr. Bc. Jaromír Vachutka se svým programem Od záchranných programů k chovatelství. Přivezl s sebou spoustu exotických ptáků, některé z nich si děti mohly pohladit, jiní předvedly svůj let nebo zpěv. Lektor dětem vyprávěl, kde papoušci žijí, jak se o ně starají chovatelé,proč jsou důležité záchranné programy. Podělil se o své bohaté chovatelské zkušennosti, fotografie a videa ze svých vlastních odchovů.

Fotogalerie Exotické ptactvo

 

 

Více...
Muzeum Komenského Přerov

Ve středu 21. června 2023 jsme navštívili Muzeum Komenského v Přerově, kde se děti zúčastnily programu Zázraky neživé přírody. Součástí programu byly pokusy, které děti seznamily například s tím, jaká skupenství má voda, co je to vzduch nebo proč je nebezpečný oxid uhličitý. Na konec se mohly podívat i do zámecké věže. Po návštěvě muzea jsme zašli na zmrzlinu a do parku Michalov. 

Fotogalerie Muzeum Komenského Přerov

Více...
Malá technická univerzita

V úterý 13. června 2023 nás navštívil lektor z Malé technické univerzity a žáci 1. až 3. třídy měli možnost zahrát si na malé zpracovatele odpadu. Dozvěděli se kam a jak se ukládají nebo dále zpracovávají různé druhy odpadu.

S pomocí lega a puzzle si sestavili vlastní model města a vysvětlili si, kde končí směsný odpad. Dále si ukázali, jak se zakládá povolená skládka, jak se odvětrává a jak se při tom dá vyrobit elektřina s pomocí kogenerační jednotky.

V poslední části si vyzkoušeli recyklaci v praxi - výrobu recyklovaného papíru.

Fotogalerie Malá technická univerzita

Více...
Dopravní výchova - Lipník nad Bečvou

V pondělí 29. května 2023 jsme byli v Lipniku nad Bečvou na dopravním hřišti. Děti zde pod dozorem lektorky zkoušely jezdit na kolách a koloběžkách podle dopravních značek a předpisů. Na konci si napsaly kontrolní testy podle věku. Mladší děti obdržely diplomy, starší děti dostaly průkazy cyklisty.

  

Fotogalerie - Dopravní výchova

Více...
Školní výlet - Šternberk

V úterý 16. května 2023 jsme se vypravili na školní výlet na hrad Šternberk. Zde děti čekal animační program Tajemný hrad Harryho Pottera, kde děti v pěti skupinách plnily celkem pět soutěžních úkolů v areálu hradu. Na konci čekala každého odměna. Po té následovala komentovaná prohlídka hradem a podívali jsme se i na vyhlídku Zelená budka. Počasí nám přálo, pršet začalo až po cestě domů :)

 

     

Fotogalerie - Školní výlet - Šternberk

Více...
Besídka ke Dni matek

V neděli 14. května 2023 vystoupili žáci naší školy se svým programem plným písniček, básniček a tance    v Kulturním domě v Dolním Újezdu, aby popřáli maminkám vše nejlepší k jejich svátku a ukázali jim, jak je mají rádi.

        

Více...
Pískování

V úterý 7. března 2023 si děti vyzkoušely vymalovávání obrázků speciálním barevným pískem - metodou pískování. Všem se dařilo, vznikly krásně barevné obrázky, netradiční metoda děti bavila a zaujala.

Fotogalerie Pískování

 

 

 

 

Více...
Dětský karneval

V sobotu 25. února 2023 se konal dětský karneval, který pořádala základní škola ve spolupráci s mateřskou školou.

Karnevalem provázel LeVitare cirkus - originální žonglérská stand up show, na kterou navazuje workshop, při kterém se děti naučily základy žonglování. Po té následovala volná zábava.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě karnevalu. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli cenou do tomboly či sladkým občerstvením. 

 

Fotogalerie Karneval

 

Více...
Ochutnávka s Bovýskem

Od firmy Bovys jsme na ochutnávku dostali avokáda, granátová jablka, kiwi a manga, děti donesly z domu další ovoce a v pátek 20. ledna 2023 jsme si udělali projektové vyučování a vyrobili jsme si avokádovou pomazánku a ovocný salát. Všichni se zapojili do mytí, loupání a krájení ovoce a dalších surovin. Práce se vyplatila a nakonec si všichni pochutnali na výborné pomazánce a slaďoučkém salátu :)

Fotogalerie Ochutnávka s Bovýskem

Více...
Tonda Obal

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 navštívila naši školu pojízdná výstava s názvem Tonda Obal na cestách. V rámci programu se žáci seznámili s tím, jak je nakládáno s odpadem, proč se musí odpad třídit a co lze z vytříděného odpadu dále vyrobit, či jak se dále zpracovává. Mohli si také sami vyzkoušet třídění odpadu do malých popelniček. Nakonec každý obdržel za snahu malý dáreček.

 

Fotogalerie Tonda Obal

http://www.tonda-obal.cz

 

Více...
Mikuláš ve škole

V pondělí 5. prosince 2022 navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. Přečetl z Knihy hříchů dětem jejich prohřešky i úspěchy a společně s andělem rozdal dětem sladkosti. Naštěstí nikdo žádný velký prohřešek neměl a proto i letos byl čert téměř bez práce :)

 

Fotogalerie Mikuláš ve škole

Více...
Lesní pedagogika

V úterý 25. října jsme se zástupci spolku Děti a příroda navštívili oboru v Bohuslávkách. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, poznávali stromy, slyšely ukázku loveckých signálů. Donesli jsme zvířátkům jablíčka a oříšky a hlavně jsme si užili procházku v krásném podzimním lese. Za zajímavý a poučný program ještě jednou děkujeme :)

 

Fotogalerie lesní pedagogika

Beseda ve škole se zástupci spolku Děti a příroda z.s.

Více...
Pohádka ve školce

Ve středu 12. října se žáci 1., 2. a 3. ročníku byli podívat ve školce ve Staměřicích na pohádku O kohoutkovi a slepičce. Před pohádkou se ještě naučili kohoutka nakreslit. Po pohádce si zavzpomínali na svá školková léta a vyřádili se na školkové zahrádce.

 

 

Fotogalerie Pohádka ve školce

Více...
Návštěva kasáren

V úterý 6. září jsme opět navštívili Dukelské kasárny v Lipníku nad Bečvou.  Z blízka jsme si prohlédli vojenskou techniku a zbraně AČR, zhlédli jsme ukázku bojového umění MUSADO, vyzkoušeli jsme lanové centrum, sportovní soutěže i jízdu vojenským vozidlem. Kdo chtěl, mohl si dát svačinku v podobě guláše, krupičky nebo párku v rohlíku. 

Fotogalerie Návštěva kasáren

Více...
Slavnostní přivítání prvňáčků

Jako každý rok, tak i letos, jsme mezi nás slavnostně přivítali nové žáčky naší školy - prvňáčky.

Po vystoupení starších žáků a  přivítání od paní ředitelky, následoval proslov pana starosty. Děti dostaly od pana starosty jako upomínku na tento den knihu Poznávací atlas.

Nakonec všichni žáci ve svých kmenových třídách obdrželi důležité informace k začátku školního roku a prvňáčci také spoustu nových školních potřeb.

Fotogalerie slavnostní přivítání prvňáčků

 

Více...
Prázdninová družina
Letos proběhla již třetí prázdninová družina. Tentokrát s tématem Pravěk a ještě dřív.
Děti si zahrály spoustu her, při kterých procvičovaly paměť, rychlost, postřeh, ale také strategii a logiku. Nechybělo ani vyrábění, například pravěkého ohně nebo památečních triček. 
Součástí programu prázdninové družiny byly i výlety: do Olomouce, do Dinoparku ve Vyškově nebo do Národního muzea v Praze.
Děti si odnesly spoustu nových zážitků, poznatků i zábavných historek.
Více...
Rozloučení s páťáky

V úterý 28.6.2022 jsme se rozloučili s našimi páťáky. Po proslovu pana starosty následovalo pásmo vystoupení našich žáků. Po té jsme se rozloučili s páťáky a následně byly prvňáčci pasování na čtenáře. Všichni obdrželi drobné dárky a mohli se konečně oddávat volné zábavě a plnit úkoly na stanovištích. Páťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen na nové škole, ale i v dalším životě.

Fotogalerie Rozloučení s páťáky

 

 

Více...
Zdravotnická škola

Ve středu 29.6.2022 jsme navštívili Střední zdravotnickou školu v Hranicích. Studenti zdejší školy ukázali našim žáčkům, jak se provádí resuscitace, měří tlak a teplota. Děti si mohly vyzkoušet fonendoskop, zopakovaly si obvazování různých částí těla. Na modelech lidského těla se seznámily s orgány a fungováním svého těla. Na závěr si mohly prohlédnout střelnici, kde se učí střílet budoucí záchranáři.

Fotogalerie Zdravotnická škola

Více...
Beseda se spolkem Děti a příroda z.s.

V úterý 28.6.2022 nás navštívili členové spolku Děti a příroda z.s., aby předali dětem zajímavé informace o přírodě a myslivosti. Součástí byla i ukázka paroží, rohů a kožešin. Nejvíc se ovšem dětem líbil nejmladší "člen" spolku Lišák Pája, kterého si děti mohly v závěru také pohladit. Všem děkujeme za zpestření dopoledne na závěr školního roku a těšíme se na další shledaní.

Fotogalerie Beseda se spolkem Děti a příroda z.s.

Více...
Jízda zručnosti

V pondělí 27. 6. 2022 si děti vyzkoušely svou zručnost při jízdě na koloběžce přes různé překážky. Po prvním zkušebním kole následovala jízda na čas. Na konci všichni obdrželi zasloužený diplom a sladkou odměnu. 

Fotogalerie jízda zručnosti

Více...
Beseda se zdravotní sestrou

V pondělí 27.6.2022 nás navštívila zdravotní sestra paní Radová. Děti seznámila s tím, jak správně ošetřit, zalepit či ovázat různá zranění. Jak poskytnout první pomoc při zlomeninách. Děti si vše vyzkoušely na svých kamarádech, případně samy na sobě. Beseda se všem moc líbila a my děkujeme paní Radové, že si udělala čas a zpestřila nám jedno dopoledne na konci školního roku.

Fotogalerie Beseda se zdravotní sestrou

 

 

Více...
Poslední lekce plavání

Ve čtvrtek 23.6.2022 nás čekala poslední lekce plavání, tentokrát lekce dvojitá. V první části děti naposledy zkoušely různé plavecké styly a měřily si kolik metrů zvládnou uplavat. Ve druhé části si užily vodních nafukovacích atrakcí a vyzkoušely si i venkovní bazén se skluzavkou. Nakonec dostaly zasloužené Mokré vysvědčení.

Fotogalerie Poslední lekce plavání

Více...
Školní výlet 2022

1. 6. 2022 jsme se vydali na školní výlet. Naše cesta začala v poutním místě Velehradě, kde jsme si prohlédli nádhernou Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Pěšky kolem rybníka jsme došli do Modré, kde nás po krátké svačině čekala cesta pod vodní hladinu rybníka v Živé vodě a následně cesta do 9. století v Archeoskanzenu Modrá. Den jsme zakončili návštěvou Kovozoo ve Starém Městě. Výlet se podařil, celý den bylo krásné počasí a o zážitky nebyla nouze :)

        

 

Fotogalerie Školní výlet 2022

Více...
Muzeum Komenského Přerov

V pátek 27. 5. 2022 jsme navštívili Muzeum Komenského v Přerově. Navštívili jsme tři expozice.

V první expozici se děti seznámily s archeologickými nálezy z oblasti Přerovska od doby kamenné až po středověk.

V druhé expozici si mohly vyzkoušet, jaké to bylo ve škole v dřívějších dobách. Čekaly je čtyři různé historické třídy.

Nakonec jsme si prohlédli sbírku hmyzu, hornin a minerálů.

        

 

Fotogalerie Muzeum Komenského

 

Více...
Hrad Helfštýn

Ve středu 18.5. 2022 jsme využili volného vstupu v rámci Mezinárodního dne muzeí a šli jsme se podívat na hrad Helfštýn. Na hrad jsme šli pěšky z Lipníku nad Bečvou přes Přírodní rezervaci Škrabalka. Po prohlídce Helfštýna jsme šli podél řeky Bečvy zpět do Lipníku na autobus, který nás dovezl zpět do Dolního Újezdu. 

Fotogalerie hrad Helfštýn

Více...
Den matek

V neděli 8. května 2022 jsme po třech letech opět navázali na tradiční besídku ke Dni matek. Besídku zahájily svým vystoupením děti z MŠ Staměřice a po té na ně navázali žáci naší školy. Program byl plný básniček, písniček a tance a i přes počáteční nervozitu děti vystoupení zvládly a užily si zasloužený potlesk.

 

Více...
Plavání

Ve čtvrtek 5. května začal žákům naší školy plavecký výcvik na bazéně v Hranicích. Jak se jim na první hodině dařilo se můžete podívat ve fotogalerii.

Fotogalerie plavání

Více...
Den Země 2022

V pátek 22. dubna 2022 jsme v rámci Dne Země sbírali odpadky v blízkosti školy. Celý týden jsme si povídali o tom, jak chránit přírodu a třídit odpad. 

 

Více...
Velikonoční dílničky - Muzeum Prosenice

V úterý 12. dubna jsme se jeli podívat na Velikonoční výstavu do Muzea v Prosenicích a v rámci Velikonočních dílniček jsme si vyrobili krásné kraslice. Cestou zpět do školy jsme využili slunečného počasí a vraceli jsme se pěšky z Oseku nad Bečvou.

 

Více...
Návštěva Městské knihovny

V pátek 25. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Lipníku nad Bečvou. V příjemném prostředí knihovny se děti dozvěděly jak funguje knihovna, prohlédly si krásné knížky a vyslechly zajímavé i zábavné úryvky z několika knih. Navštívili jsme také  Zámecký park.

 

Více...
Oslava MDŽ

Ve středu 9. března vystoupili žáci naší školy v Kulturním domě na společenské akci Oslava MDŽ.

 

Více...
Školní kolo recitační soutěže

V pátek 25. 2. 2022 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - mladší žáci - 1. a 2. ročník a starší žáci -3., 4. a 5. ročník. Všem zúčastněným dětem patří velká pochvala a poděkování za to, že se naučily opravdu krásné básničky a projevily odvahu při jejich recitaci. Vítězům soutěže ještě jednou gratulujeme.

Fotogalerie soutěže

Více...
Karneval

Ve čtvrtek 17. února proběhl ve školní družině dětský karneval, na jehož výzdobě a přípravě se podílely i děti. V průběhu zábavného odpoledne naplněného hudbou a smíchem děti tancovaly, hrály hry, soutěžily a nakonec si odnesly sladkou i věcnou odměnu. Už teď se všichni těšíme na karneval příští rok.

Fotogalerie karneval

 

Více...
Vánoce ve škole

Poslední školní den tohoto roku se již tradičně nesl ve vánočním duchu. Děti si za zvuků koled vyměnily dárečky, ochutnaly cukroví a ve vánoční dílničce vyrobily přáníčko a vánoční dekorace.

Malý dáreček našly i pod vánočním stromečkem. Jak se jim dařilo můžete vidět ve fotogalerii.

 

Více...
Strašidelná škola

V pondělí 25. října se naše škola proměnila ve Strašidelnou školu.

Během procházení školou si děti mohly otestovat své smysly - čichaly ke kouzelným lektvarům, poznávaly strašidelné stíny, lovily předměty z nenewtonovské kapaliny, poznávaly písničky podle hudby a další. Nakonec si každý vytvořil svůj kouzelnický podpis, dostal diplom a sladkou odměnu. Po skončení se všichni odebrali na lampionový průvod.

V galerii si můžete prohlédnout výzdobu naší školy.

Strašidelná škola - foto

Více...
Hodina výtvarné výchovy

V hodině výtvarné výchovy si děti mohly ozdobit tričko foukacími fixami. Fixy byly průběžně desinfikovány :) Kdo neměl tričko, vyráběl prostorový obrázek.

 

Více...
Hodina tělesné výchovy

V poslední hodině tělesné výchovy jsme v krásném podzimním počasí trénovali štafetový běh a hod kriketovým míčkem.

 

Více...
Návštěva kasáren

Ve středu 8. září jsme navštívili Dukelské kasárny v Lipníku nad Bečvou. Součástí oslav 100. výročí vzniku stálé posádky byla ukázka vojenské techniky a zbraní AČR, ukázka bojového umění MUSADO, střelba ze vzduchovky, lanové centrum, sportovní soutěže a jízda vojenským vozidlem. Děti si návštěvu kasáren užily a odvezly si spoustu zážitků.

 

Více...
První školní den

1. září jsme mezi nás slavnostně přivítali devět nových prvňáčků. Všem našim žáčkům přejeme hodně úspěchů a radosti ve školním roce 2021/2022.

 

Více...
Rozloučení s páťáky

Poslední školní den jsme se rozloučili s žáky páté třídy. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v nové škole i v životě.

 

Více...
Exkurze

Muzeum řeznictví KRÁSNO, Muzeum klobouků Nový Jičín, Farma Zdeňka.

 

Více...
Workshop s firmou NOE hračky

Děti si dnes s firmou Noe hračky vyrobily ze zbytků látek vlastní kulisy k pohádce O Červené Karkulce a samy si pohádku zahrály. Poté si ze zbytků látek vyrobily obrázky dle vlastní fantazie. 

 

Více...
Ohlédnutí za svátky jara a jarní prvoukou

V hodinách prvouky měly děti za úkol pozorovat změny v přírodě na začátku jara. Třeťáčci v rámci prvouky dělali pokus -  pozorování klíčení fazole.

Děti se také pochlubily svou velikonoční výzdobou.

 

Více...
Velkolepé ocenění

Rádi bychom poděkovali naší žákyni z 5. ročníku Káje M. za vzornou reprezentaci naší školy. 

Žákyně 5. ročníku Kája M. se účastnila soutěže Městské knihovny Lipník nad Bečvou s názvem "Lovci perel". Kája se mezi 50-ti dalšími žáky z celého lipenského okolí umístila na 1. místě.

 

 

Více...
Pěvecká soutěž ,,Slavíci z Přerova

Dne 6.11.2019 se trojice dětí z naší školy zúčastnila sedmnáctého ročníku pěvecké soutěže ,,Slavíci z Přerova" pořádající SVČ Atlas a Bios, Přerov.
Ačkoli se děti neumístily na prvních třech místech, i tak získaly velmi krásné ocenění v podobně jednoho zlatého a dvou stříbrných pásem.
Dětem moc gratulujeme a ať je láska ke zpěvu a k hudbě provází celým životem.

 

 

Více...
DRAKIÁDA 2019

Dne 8.10.2019 v úterý (v náhradním termínu) proběhla tradiční DRAKIÁDA ☺️
Počasí nám vyšlo, vítr foukal a draci vesele poletovali a vesele na nás shlíželi - někteří z opravdu velkých výšin! 
Děkujeme všem dětem, rodičům a ostatním zúčastněným, kteří si přišli společně užít příjemně strávené odpoledne.

 

Více...
Výlet do školky

Dne - 24. 6. 2019, jely děti z naší školy pozdně společně oslavit Den dětí s dětmi z mateřské školy ve Staměřicích.
Proběhlo několik soutěží v podobě stanovišť, které měly na starosti starší děti (3. a 4. třída), kam děti docházely rozděleny v družstvech vždy s paní učitelkou a po splnění všech úkolů je čekala odměna v podobě opečeného špekáčku.
Všechny děti se svých rolí zhostily velmi dobře, takže odměna byla zasloužená, zároveň se mohly na chvíli vrátit do svých mladších let a po boků dětí ze školky na školní zahrádce strávit několik chvil nejen na prolézačkách, ale také hraním různých her.

Více...
Plavání

21. 6. 2019 - v pátek, děti absolvovaly v letošním školním roce již poslední lekci plaveckého výcviku na bazéně v Přerově.
Od první lekce uplynuly dva měsíce a u všech dětí je znát obrovský pokrok! 
Za dřinu, kterou si děti odplavaly, dostaly odměnou krásné Mokré vysvědčení, kde každému paní plavčice zaznamenaly osobní rekordy.
Doufáme, že v průběhu blížících se prázdnin děti patřičně využijí svých nabytých plaveckých dovedností v praxi - ať už v moři, nebo v bazénu.

Více...
Den dětí

V pátek 31. 5. 2019 si děti z naší školy oslavily svůj svátek - Den dětí.
Hned po lekci plavání v Přerově vzaly paní vychovatelky s paní učitelkou děti do Lipníka nad Bečvou na uklidňující a zároveň poznávací procházku po Meditační zahradě svatého Jakuba, kde si děti mohly prohlédnout několik druhu bylinek a rostlin.
Poté se skupina přemístila do podloubí na výbornou zmrzlinu a dopoledne bylo završeno vystoupením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka na náměstí, které jsme sice nestihli úplně celé, ale i tak to stálo za to!

Všem dětem přejeme k jejich svátku jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spoustu energie, stálý úsměv na tváři a na vysvědčení samé jedničky!

Více...
Dopravní soutěž v Radslavicích

Dnes - 23. 5. 2019, se vybrané děti ze třetí a čtvrté třídy zúčastnily již tradiční dopravní soutěže v Radslavicích.
Soutěž pořádala místní škola a účastnili se zde žáci z několika různých škol z okolí.
Děti měly za úkol předvést své znalosti z teorie značek a dopravních předpisů, které by jakožto řidiči nemotorových vozidel měli znát, a také ze zdravovědy, kde museli předvést pečlivě natrénovanou první pomoc. 
Velmi důležitou disciplínou byla správná jízda na kole na cvičném dopravním hřišti, kterou sledovali a hodnotili sami policisté ČR.
I přes veškerou pečlivou přípravu se děti z naší školy bohužel neumístily, přesto, že si všichni do jednoho ve všech disciplínách vedli velmi dobře a za své výkony se vůbec nemuseli stydět.
Není přece důležité vyhrát, ale hlavně se zúčastnit!

Více...
Divadlo

Dne 21. 5. 2019 si děti z naší školy udělaly výlet za loutkovým představením s názvem ,,Mauglí”, které se konalo v Mozarteu - víceúčelovém sále, v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, spadající pod Muzeum umění Olomouc.
Pohádka byla poněkud netradiční - téměř vůbec se v ní nemluvilo, ale o to více tam byly slyšet hlasy džungle! ( https://youtu.be/9C9mu-tMEQY )
Příběhem nás provázela loutkoherečka Jana Vyšohlídová z divadla ,,U staré herečky”.
Děti si užily nejen představení, ale i celkovou atmosféru Arcidiecézního muzea a na závěr absolvovaly krátkou prohlídku Katedrály sv. Václava, zvanou také Dóm.

Více...
DOD v Dukelských kasárnách

Dne 7. 5. jsme si udělali výlet do Dukelských kasáren v Lipníku nad Bečvou, kde příslušníci AČR předvedli ukázky nejmodernější přepravní a spojovací techniky AČR, zbraní a bojového umění MUSADO a děti si mohly vyzkoušet jízdu ve vojenských vozidlech. 

Více...
Den Země 2019

Že jsme se ve středu před Velikonocemi neučili? Ani náhodou. Děti šly sice do školy pouze s pitím
a pracovními rukavicemi, ale díky zážitkovému učení se v tomto případě naučily možná víc, než kdyby seděly v lavici a pouze o tématu mluvily s učiteli. O čem náš projektový den vlastně byl?

Den Země ve škole se konal na oslavu mezinárodního Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna. Tento den se na mnoha místech světa pořádají jarmarky, festivaly, koncerty či úklidové práce na podporu informovanosti obyvatel o dopadech lidského chování na životní prostředí.

Proto jsme již ráno vyrazili do části obce zvané Lubeň (podle názvu potoka, který naší obcí protéká), kde už téměř tradičně s dětmi pořádáme úklidovou akci. Děti se jako vždy úkolu chopily s nadšením a zodpovědností a společně jsme nasbírali několik pytlů odpadu, který jsme dokonce vytřídili do barevných pytlů. Obecní zaměstnanci je poté odvezli do příslušných kontejnerů.

Za tvrdou práci si děti opekly na školní zahradě špekáčky a zahrály si několik ekologicky motivovaných her.

Na příjemně strávené dopoledne budeme rádi vzpomínat a pevně doufáme, že díky takovýmto akcím (nejen u nás ve škole) pomáháme vychovávat ekologicky smýšlející obyvatelstvo.

Více...
Návštěva předškoláčků

Ve čtvrtek 4. dubna se koná zápis do první třídy, proto k nám v pátek 29. 3. zavítali předškoláčci z MŠ Veselíčko a z naší školky ve Staměřicích. Budoucí prváčci se posadili do školních lavic a na chvíli si vyzkoušeli, jaké to je, být školákem. 
Prváčci svým bývalým kamarádům ze školky ukázali, jak už umí krásně číst a psát a pomohli jim s úkoly, které pro ně byly přichystány. 
Fotografie z návštěv obou školek naleznete na těchto odkazech:

MŠ Staměřice:

https://www.zsmsdujezd.cz/materska-skola/fotogalerie/clanky/predskolacci-ve-skole-559.html

MŠ Veselíčko

http://msveselicko.cz/navsteva-1-tridy-zs-dolni-ujezd/

Více...
Škola hledá talent

Soutěž „ŠKOLA HLEDÁ TALENT“ se pomalu stává tradicí naší školy, a tak ani v letošním školním roce, přesněji, dne 28. 3. 2019, jsme tuto událost nemohli opomenout.

Naši malí soutěžící se dostavili v hojném počtu a pomohli nám svým potleskem vytvořit skvělou povzbuzující atmosféru. Porota, většinově složená z pedagogického sboru, neměla jako obvykle příliš snadné rozhodování, když musela vybírat mezi talentovanými hudebníky, tanečníky, recitátory, a nechybělo ani kouzelnické vystoupení.

Závěr se bohužel neobešel bez slziček, protože ne vždy se všechny děti dokáží vyrovnat se svým umístěním. Ale dobrá zpráva byla, že nikdo z účastníků neodešel domů s prázdnou.

Více...
Projekt - ,,CHCEME POMÁHAT!‘‘

20.3.2019 – přesně na první jarní den, jsme s dětmi ve školní družině po předešlých úvahách a domluvách, společně započali náš vlastní projekt s názvem ,,CHCEME POMÁHAT!‘‘, ve kterém se zaměřujeme na opuštěné, týrané, a osudem doslova ,,nemazlené“ kočičky v nouzi a bez domova.
Ve spolupráci s kočičí kavárnou Pelíšek, která je první umisťovací kočičí kavárna v ČR (ve spolupráci s útulkem Opuštěné kočičí tlapky je v kavárně vždy skupina kočiček – přímo z tohoto útulku, určena k adopci, zvýší se tímto šance najít si nového láskyplného majitele) jsme s dětmi použili fotografie aktuálně přebývajících kočiček v Pelíšku, čekajících na nový domov.
Děti měly za úkol ztvárnit kočičky v prostředí, které by si pro ně (jim) nejvíce přály. Mohly ztvárňovat cokoli – od domečku se zahrádkou až po interiér domácnosti. Všechny děti zvolily intuitivně domácí prostředí, nejspíše s myšlenkou, že si kočičky toho venku na ulici prožily až příliš a teď je čas, aby se válely spokojeně na gauči a měly na blízku nejen plnou misku dobrého krmiva, ale také hračky a ostatní potřebné věci. Několik dětí zobrazilo vlastní pokojíček, nebo třeba obývací pokoj z jejich vlastního domova.
Dětem na pomoc s tvořením přichvátal patřičný zástupce - kocourek Merlot. Děti měly radost a odpoledne si opravdu užily.

Tímto bychom chtěli poprosit/vyzvat všechny rodiče, bývalé žáky, přátele a známé školy o jakýkoliv dobrovolný hmotný dar/příspěvek v podobě krmiva – kapsičky,konzervy, granule, pamlsky, ale i steliva, úklidových prostředků, hraček.

Vhodné značky krmiva (doporučené útulkem) – Felix, jakékoliv z obchodních sítí se zvířecími potřebami
nevhodné – Whiskas, Friskies, barevné granule na váhu (nedělají kočkám dobře)

Sbírka bude probíhat od 25.3.2019 do 24.5.2019, příspěvky můžete nosit do budovy školy každý den do 15:00 hod.

Všechny darované příspěvky budou předány útulku Opuštěné kočičí tlapky a také na péči o kočičky v kočičí kavárně Pelíšek.

Za každý – byť malý příspěvek moc moc děkujeme! Každý tvor si zaslouží lásku, ne všichni tvorové ji však za svůj život poznají.

Více foto ve fotogalerii.

Více...
Karneval v družině

Ve čtvrtek 28. února proběhl ve školní družině dětský karneval. Děti měly možnost vyrobit si škrabošky a vybrat si oblíbenou píseň, kterou si nechají zahrát na přání k poslechu a tancování. Vyzdobily si tělocvičnu a v kostýmech si užily netradiční družinu. Díky maminkám a babičkám nechybělo ani bohaté občerstvení. Byla radost pozorovat, jak si děti tuto událost hezky užívají, a určitě ji budou chtít příští rok znovu zopakovat.

Více...
Divadelní odpoledne

Dne 13. 3. 2019 se děti z naší školy zúčastnily 19.-tého ročníku společenského a umělecky naplněného odpoledne na Střední pedagogické škole v Přerově, zvaného ,,Literární kavárna”.
Předvedly se (nejen) děti z literárního kroužku s vystoupením ,,Život a den slunečnic(e)”, ale také jejich spolužáci a kamarádi. Ti je jeli společně podpořit a pomoci jim při realizaci představení, a zároveň také předvést individuálně vlastní umělecké číslo.
Děti z první třídy vystoupily s interpretací básničky ,,Čáp” a krátké rýmované pohádky ,,O Červené Karkulce” a malý hudební virtuóz ze čtvrté třídy zahrál na klavír skladbu s názvem ,,Pochod loupežníků”.
Nutno podotknouti, že se v dětech skrývají opravdové talenty, neboť sklidily obrovský potlesk, úspěch a ze strany paní vychovatelky maximální spokojenost s jejich výkony.

Více...
Vánoce ve škole

Poslední den ve škole před Vánoci jsme strávili velmi příjemně. Nejprve si děti rozdaly drobné dárečky, které si vzájemně přinešly, pochutnali jsme si na jednohubkách a jiných dobrotách, které jsme společně připravili, a nakonec jsme si uspořádali malý vánoční koncert, o jehož program se postarali žáci, kteří hrají na hudební nástroj. Také jsme si společně zazpívali několik koled a nakonec jsme se šli podívat do družiny, jestli nám Ježíšek donesl i tam nějaké dárečky.

Více...
Mikulášská nadílka

Dnes dopoledne do školy zavítal Mikuláš se svou družinou. Ve své moudré knize měl zapsány všechny hříchy našich žáčků, ale taky pochválil ty, kterým se ve škole daří. Děti, které se naučily básničku andílek odměnil :-)

Více...
Slavnostní průvod a strašidelná škola

Tak jako na mnoha jiných místech naší republiky, i v naší obci – v Dolním Újezdě, jsme si připomněli 100. výročí dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní průvod vesnicí se konal ve čtvrtek 1. 11. 2018 a byl zahájen v 16:30 u Základní školy v Dolním Újezdě, která si v tomto roce také připomíná velmi významnou událost, a to 230. výročí od svého založení.

Průvod zahájili zástupci SDH Dolní Újezd s věncem v rukou, byli následováni starostou a členy zastupitelstva obce, za nimi šli žáci základní školy s ředitelkou a pedagogy a za nimi ostatní občané obce. Za znění „Modlitby pro Martu“ se všichni přesunuli k místnímu Pomníku padlých, kde proběhl pietní akt položení věnce, proslov starosty obce a kulturní vystoupení žáků základní školy. Průvod pokračoval dále vesnicí až k místnímu sportovnímu areálu, kde bylo připraveno drobné občerstvení, a kde průvod končil.

Příjemné odpoledne tak bylo završeno, ale pro naše žáčky den ještě nekončil. Mezi všemi těmito událostmi se k nám do školy totiž nastěhovala na chvíli strašidla, která si vzala za své tento večer děti ve škole mírně postrašit. Strašidla totiž věděla, že se děti ve škole chystají spát a chtěla si otestovat jejich odvahu. Děti musely projít stezku vedoucí celou školou, což se jim ale vyplatilo, protože na konci všichni získali certifikát o absolvování „strašidelné školy“ a nějakou tu sladkou odměnu.

Než jsme se stihli navečeřet, strašidla školu opustila, takže jsme si mohli roztáhnout spacáky a karimatky ve třídách, kde přes den obyčejně nasáváme nové informace.

Tento den tak byl výjimečný po více stránkách a pevně doufám, že si ho užili všichni zúčastnění, ale především naše děti.

 

Více...
Pěvecká soutěž Slavíci z Přerova

Ve středu 7. listopadu se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili pěvecké soutěže Slavíci z Přerova, kterou pořádalo Středisko volného času ATLAS a BIOS. Žáci naší školu reprezentovali velice úspěšně. Ve velké konkurenci obstáli se ctí - v kategorii B1 byl oceněn ve Zlatém pásmu Míša Ház a v kategorii B2 ve Stříbrném pásmu Anička Kalusová a Maťa Ház. Doufáme, že svůj talent budou nadále rozvíjet, abychom se mohli těšit na jejich další pěvecké výkony. Našim úspěšným soutěžícím gratulujeme!

Více...
Drakiáda

V pondělí 22. října se uskutečnila dětmi tolik oblíbená drakiáda. I když vítr nám příliš nepřál, tento boj rozhodně nevzdávali. Za pomocí rodičů a přátel děti uvedly do pohybu, směrem vzhůru, své kamarády – dráčky, a byli úspěšní. Součástí akce byla také malá výstava dráčků, které si měly děti možnost vybarvit ve školní družině nebo přímo na místě, za což si jistě zasloužili malou odměnu. K dobré pohodě nám přálo sluníčko, dětský čaj a v neposlední řadě přízeň „Sokolů“.

Děkujeme za účat a celkově příjemnou atmosféru, fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Více...
První školní den

Tak už to opět vypuklo! První školní den je za námi a naběhli jsme rovnou do prvního školního týdne. Našim novým žáčkům-prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a radosti ve školním roce 2018/2019!

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak probíhal první školní den u nás ve škole.

Více...
Škola v přírodě

Každý druhý školní rok vyráží všichni žáci naší školy v doprovodu jejich učitelů na školu v přírodě. Tentokrát jsme se vypravili do rekreačního střediska Chata pod věží v Radíkově, které se nachází uprostřed krásných lesů nedaleko Olomouce a poutního místa Svatý Kopeček. Areál nabízí velkou travnatou plochu, jež lemují chatky, které se staly dočasným domovem pro naše žáky, antukové hřiště, ohniště, dětské hřiště, společenskou místnost na budově, kterou jsme využili ke stravování a, pro děti asi nejzajímavější, výběh kamerunských koz, do kterého mohli ve volném čase chodit a být úplně v tom nejbližším kontaktu s přírodou.

Celý pobyt se nesl v duchu pátrání po zlém PADOUCHOVI ze známé pohádky Já, padouch. V pátrání po něm nám již od začátku pomáhali dva MIMOŇOVÉ, kteří pro nás také přichystali spoustu zábavných her a aktivit, díky kterým se pro všechny stal tento týden nezapomenutelným zážitkem. Mnoho soutěží a aktivit se odehrávalo v blízkém lese, který obklopuje celý areál, ale také přímo v areálu, který je těmto účelům plně přizpůsoben. S dětmi jsme, mimo soutěže a hry zaměřené na hledání Padoucha, zažili také letní kino přímo pod nebesy, zahráli si šipkovanou, která nás zavedla až na koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech a navštívili zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Padoucha se nám však nepodařilo polapit až do úplně posledního dne, kdy jsme ho našli lapeného v pasti, kterou jsme za tímto účelem nastražili v nedalekém lese. Děti měly z jeho polapení velkou radost a tímto jsme završili celý pobyt na Radíkově.

         

Více...
Dopravní soutěž málotřídních škol

Žáci naší školy, konkrétně pátého ročníku, se v letošním školním roce opět zúčastnili další dopravní sotěže, která se tentokrát konala pod hlavičkou základní školy v Radslavicích. Tato dopravní soutěž je zacílená na malotřídní školy, které jsou typické malým počtem žáků. S jakým výsledkem se žáci mohou pochlubit, zjistíte v násedujícím odkazu:

http://skola.radslavice.cz/     

 

 

 

 

 

 

 

 

Více...
Den matek

Jako již každoročně, tak i letos se dne 13. 5. 2018 ZŠ Dolní Újezd zapojila do oslav pořádaných ke Dni matek. Program byl opravdu velmi nabitý, jelikož se do něj hned v úvodu zapojily také děti z MŠ Staměřice a žáci ze základní školy na ně pak plynule navázali. V programu nechyběli ani malí moderátoři, kteří vtipně uvedli všechny tanečky, písničky, básničky, hru na flétnu a mnoho dalších záživných vystoupení. Nejvíce obdivovaný výkon se objevil až na konci celého programu, a tím byla scénka mladých zdravotníků, jak poskytují první pomoc přímým účastníkům nehody, což celé proběhlo ve velmi emotivním a realistickém duchu, a to za znění písně z filmu Sanitka. I když děti na začátku měly velkou trému a obavami, že to nezvládnou, se to v zákulisí jen hemžilo, tak se nakonec velice pyšnily svými skvělými výkony, které ocenili i rodiče v obecenstvu.

Více...
Mladý zdravotník

Žáci převážně 5. ročníku ZŠ Dolní Újezd se pravidelně zúčastňují dopravních a zdravotnických soutěží, na kterých prokazují a potažmo rozšiřují své znalosti v dané oblasti, přičemž tak získávají důležité základy do praktického života.

Jedné z mnoha takových soutěží se zúčastnili také dne 11. 5. 2018 v Přerově, kde se konkrétně jednalo o soutěž „MLADÝ ZDRAVOTNÍK“, kterou pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže. Žáci (Petr Kalus, Aneta Zábranská, Johana Calábková, Lukáš Zábranský a Jakub Velner) museli zvládnout čtyři oblasti týkající se první pomoci, a to standartní způsob ošetření zraněného, dále improvizovaný způsob, obvazovou techniku a dopravu postižených. V konečném pořadí se mladí zdravotníci umístili na 4. – 6. místě.

Více...
Škola hledá talent

Stejně jako v loňském roce, tak i letos (dne 27. 4. 2018) jsme se rozhodli pořádat soutěž s názvem „Škola hledá talent“. Do soutěže se zapojily téměř všechny děti a v porotě zasedal celý pedagogický sbor, který si na pomoc přizval paní kuchařku Libušku. Ohodnotit nejlepší výkony dětí bylo velmi těžké, a proto se porota usnesla, že odmění každého účastníka soutěže věcnou cenou a diplomem za účast v soutěži. Samozřejmě, že nechybělo ani vyhlášení tří nejúspěšnějších talentů. Na první příčce se se svým tanečním programem, ve stylu street dance, umístily dívky: Monika Lasovská a Emma Macháňová. Jako druhý nej… talent zaujal porotu svým přednesem básně Jakub Křístek. Třetí místo obsadili Vojta Rejzek a Adrien Hanel s vystoupením, které mělo posluchače vtáhnout do tradiční africké kultury, a to za pomocí rytmického bubnování doplněného orálními zvuky. Na závěr se ještě všichni odměnili hurónským potleskem a porota poděkovala všem žákům za pěkně připravená vystoupení.

Více...
Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 24. 4. 2018 se žáci 5. ročníku naší základní školy, jmenovitě Aneta Zábranská, Lukáš Zábranský, Jakub Velner a Johana Calábková, zúčastnili oblastního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které pořádalo Středisko volného času Lipník nad Bečvou. Žáci se ve své kategorii (věk 10. – 12. let) umístili na pěkném třetím místě a krom drobných cen a spousty zážitků si odnesli i mnoho nových zkušeností.

Více...
Den Země

Den Země je den, který je věnovaný Zemi a každoročně se koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
My jsme vyrazili uklízet místní část Lubeň, která, jak víme, bývá bohužel často hodně znečištěná. Děti se jako vždy na tento úkol vrhly s nadšením a společně jsme posbírali několik pytlů odpadu.
Dětem za jejich práci děkujeme, ale hlavně věříme, že oni sami nebudou v budoucnu těmi, co pohazují odpadky na zem v lese…  

Více...
Jak to bylo s naší zahrádkou

Školní zahrádka aneb „Postav dětem domek a ony z něj udělají prkýnka. Dej dětem prkýnka, kladivo a hřebíky a ony z nich postaví domek.“

Před dvěma lety jsme na obecním pozemku za školou vzkřísili kousek půdy a vytvořili si školní zahrádku. Už od dubna jsme začali pilně pracovat a v rámci předmětu „pracovní činnosti“ jsme s dětmi sadili a sázeli a sledovali, jak nám vše pěkně roste a plodí. První rok se nám urodila máta, ředkvičky, špenát, řeřicha a hrášek – vše bez použití chemických postřiků, takže v bio kvalitě a navíc s láskou a péčí vypěstované   Děti byly nadšené. Každý den všichni chodili kontrolovat, o kolik která rostlinka porostla, pečlivě zalévali záhonky a závodili, kdo bude moct dřív sklízet úrodu.

V minulém školním roce jsme tedy v realizaci zahrádky chtěli pokračovat. Opět jsme pozemek zkultivovali, zaseli semínka a zasadili rostlinky a s trpělivostí čekali na sklizeň. I když se to zdá nepochopitelné, našel se bohužel někdo, kdo tuto radost dětem nepřál a rostoucí úrodu nám nemilosrdně ničil před očima den co den. Rostlinky byly vytrhané z půdy a poházené po zahrádce a okrasné květiny vysázené podél pozemku byly uřezané a ukradené. Minulý rok jsme tedy z úrody neměli nic.

Nenechali jsme se ovšem odradit a požádali jsme o pomoc obec. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na oplocení obecního pozemku, na kterém se zahrádka nachází, jeho terénní úpravy a kácení přestárlých stromů.

V tomto školním roce budeme tedy sledovat proměny pozemku a budeme se s dětmi těšit na to, až se příští školní rok opět vrhneme na naši zahrádku. Ve zvelebování pozemku bychom rádi pokračovali a na náměty si půjdeme přímo k dětem – zeptáme se jich, co by si na pozemku nejvíce přály a o realizaci jejich přání se budeme následně snažit.

Více...
Svíčkárna RODAS

8.12. jsme v rámci školní družiny vyrazili na exkurzi do svíčkárny RODAS v Olomouci. 
Děti si vyrobily vlastní svíčky, balíček koupelové soli a také mýdlový zápich. V obchůdku si pak každý mohl nakoupit originální svíčky jako dáreček pro své blízké.
Velkým zážitkem byli i papoušci ara, které jsme si mohli podržet na ruce, a ti odvážnější si je i pohladili. 

Více...
Soutěž Tak to vidím já

Ve středu 29. listopadu jsme zavítali do Přerova na SVČ ATLAS a BIOS, kde se konalo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže TAK TO VIDÍM JÁ s tématem: drogy, alkohol, cigarety, šikana, krádež, lhaní, apod., které se zúčastnily děti v rámci školní družiny. Z I. kategorie se Monička Lasovská (2. třída) a Míša Ház (2. třída) umístili na 4. místě a Daneček Velner (2. třída) na 7. místě ze 13ti soutěžících. V II. kategorii se Vojta Rejzek (5. třída) umístil na 9. místě z 35ti soutěžících. 
Všem gratulujeme za krásné výsledky.

Více...
Fit dobroty Laktea

Školní družina se zapojila do soutěže Fit dobroty pořádané společností Laktea.
Úkolem bylo vymyslet vlastní zdravý recept s využitím surovin, které se v našem kraji pěstují.
Náš výtvor má název: Červená pomazánka. Pro recept se zastavte u nás v družince :-)

Více...
Ranč Mustang Veselíčko

15. listopadu se školní družina vydala do nedalekého Veselíčka na Ranč. Na Ranči jsme si prohlédli stáje a obešli všechny ohrady s koňmi. Panu Romanovi, který se o nás hezky staral, jsme předali pro koně spoustu jídla - rohlíky, jablka, mrkve, apod.
Na závěr se každý povozil na koni a všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři.

Více...
Pěvecká soutěž Slavíci z Přerova

8. 11. se dva naši žáci zúčastnili soutěže pořádané ATLAS a BIOS PŘEROV - "Slavíci z Přerova".
Každý si vybral libovolnou písničku, kterou poté zazpíval před tříčlennou portou.
Nervozita malinko vládla ale zpěváci se pilně připravili a výsledky byly krásné.
Anička Kalusová se s písničkou "Ó řebíčku" umístila ve stříbrném pásmu a Matěj Ház s písničkou "Černé oči" v pásmu bronzovém. 
Gratulujeme za umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

Více...
Lampionový průvod, strašidelná škola a spaní

1.11.2017 se konala akce lampionový průvod, strašidelná škola a spaní ve škole
Před pátou hodinou jsme měli sraz před Základní školou a společně jsme se vydali s lampionovým průvodem na fotbalové hřiště, kde každý dostal drobné občerstvení.
V šest hodin jsme pomaličku přicházeli do školy, kde nás čekala strašidelná škola plná hodných strašidel s různými úkoly. Pár slziček ukáplo ale všichni to nakonec statečně zvládli.
Po skončení jsme se skvěle najedli výborné večeře. Po večeři každý dostal diplom za odvahu a sladkou odměnu. Poté jsme si v tělocvičně zatrsali a pomaličku se přesouvali do třídy, nachystat si pelíšek.
Věříme, že si každý tuto akci užil naplno. 

Více...
Beseda s hasiči z Lipníka

1. 11. 2017 k nám zavítali hasiči z Lipníku nad Bečvou. Na besedě, kterou nám hasiči poskytli, jsme se dozvěděli plno důležitých informací a zajímavostí. Byli jsme také poučeni, jak se správně zachovat v krizových situacích. 
Prohlédli jsme si hasičský oblek a také hasičské auto.

Více...
Hody, křest Dolňáčku

Na programu letošních hodů v Dolním Újezdu byl kromě rodinných návštěv a zábavy na kolotočích také křest nového obecního mikrobusu Dolňáček. Žáci naší školy všem přihlížejícím přiblížili prostřednictvím písničky „Na té naší pouti“, jak to na takové pouti chodí a poté si zařídili v papírových autech na písničku „Auta“. Nakonec pan farář novému autu požehnal a doufáme, že bude dobře sloužit.

Více...
Lampionový průvod, strašidelná škola a spaní

1. 11. 2017 se konala akce lampionový průvod, strašidelná škola a spaní ve škole.
Před pátou hodinou jsme měli sraz před Základní školou a společně jsme se vydali s lampionovým průvodem na fotbalové hřiště, kde každé dítě dostalo drobné občerstvení.
V šest hodin jsme pomaličku přicházeli do školy plné hodných strašidel s různými úkoly. Pár slziček ukáplo, ale všichni stezku s úkoly nakonec statečně zvládli.
Po skončení jsme se najedli výborné večeře. Po večeři každý dostal diplom za odvahu a sladkou odměnu. Nakonec jsme si zatrsali v tělocvičně a pomaličku se přesouvali do třídy nachystat si pelíšek.
 

Více...
Soutěž pro fond Klokánek

Naše školní družina se zapojila do soutěže pro Fond ohrožených dětí - Klokánek. 
Děti kreslily obrázky pod názvem: Co jsme zažili o prázdninách. Do soutěže se zapojili: Míša Ház, Monička Lasovská, Kristýnka Charvátová a Emička Macháňová. 3 vybrané obrázky ze všech soutěžících se budou dražit a vydražené penízky půjdou z Fondu ohrožených dětí na potřebnou věc.

Více...
Abraka Muzika

18. 10. se naše škola vydala do Lipníka nad Bečvou na představení hudebního divadla ABRAKA MUZIKA. 
Divadlo zaměřené na hudební pořady a také témata zaměřená na výchovu děti. V rámci představení se mohly děti zapojit do vystoupení nebo si také zazpívat některé písničky. Vystoupení se velice líbilo.

Více...
Zdravé odpoledne

Dne 9. 10. 2017 jsme si ve školní družině vyrobili ovocný salát. Každé dítě přineslo nějaký druh ovoce – banán, jablko, hrušky, mandarinky, apod.
Vše jsme poté společně nakrájeli, přidali ořechy a smíchali vše dohromady. Hotový salát jsme si rozdali a společně si dobrotu snědli.

Více...
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dne 27. 9. 2017 se naše školní družina zapojila do úklidové akce ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘‘. Společně jsme se vydali na místní fotbalové hřiště v Dolním Újezdu a sesbírali velké množství odpadků. Na závěr jsme odpad roztřídili do daných kontejnerů. Akce se vydařila a počasí nám také přálo.

Více...
Kroužky

S kroužky začínáme od října. V letošním školním roce jsme opět otevřeli hudební kroužky flétna a klavír, kroužek pečení a stolní tenis. Nově byl otevřen kroužek keramika, taneční kroužek a kroužek předškoláček.

Více...
První školní den

A jsme zpět ve škole! První den jsme přivítali nové prvňáčky a odstartovali školní rok 2017/2018

Více...