Zprávičky ze školy

Den matek

Jako již každoročně, tak i letos se dne 13. 5. 2018 ZŠ Dolní Újezd zapojila do oslav pořádaných ke Dni matek. Program byl opravdu velmi nabitý, jelikož se do něj hned v úvodu zapojily také děti z MŠ Staměřice a žáci ze základní školy na ně pak plynule navázali. V programu nechyběli ani malí moderátoři, kteří vtipně uvedli všechny tanečky, písničky, básničky, hru na flétnu a mnoho dalších záživných vystoupení. Nejvíce obdivovaný výkon se objevil až na konci celého programu, a tím byla scénka mladých zdravotníků, jak poskytují první pomoc přímým účastníkům nehody, což celé proběhlo ve velmi emotivním a realistickém duchu, a to za znění písně z filmu Sanitka. I když děti na začátku měly velkou trému a obavami, že to nezvládnou, se to v zákulisí jen hemžilo, tak se nakonec velice pyšnily svými skvělými výkony, které ocenili i rodiče v obecenstvu.