Zprávičky ze školy

Den Země 2019

Že jsme se ve středu před Velikonocemi neučili? Ani náhodou. Děti šly sice do školy pouze s pitím
a pracovními rukavicemi, ale díky zážitkovému učení se v tomto případě naučily možná víc, než kdyby seděly v lavici a pouze o tématu mluvily s učiteli. O čem náš projektový den vlastně byl?

Den Země ve škole se konal na oslavu mezinárodního Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna. Tento den se na mnoha místech světa pořádají jarmarky, festivaly, koncerty či úklidové práce na podporu informovanosti obyvatel o dopadech lidského chování na životní prostředí.

Proto jsme již ráno vyrazili do části obce zvané Lubeň (podle názvu potoka, který naší obcí protéká), kde už téměř tradičně s dětmi pořádáme úklidovou akci. Děti se jako vždy úkolu chopily s nadšením a zodpovědností a společně jsme nasbírali několik pytlů odpadu, který jsme dokonce vytřídili do barevných pytlů. Obecní zaměstnanci je poté odvezli do příslušných kontejnerů.

Za tvrdou práci si děti opekly na školní zahradě špekáčky a zahrály si několik ekologicky motivovaných her.

Na příjemně strávené dopoledne budeme rádi vzpomínat a pevně doufáme, že díky takovýmto akcím (nejen u nás ve škole) pomáháme vychovávat ekologicky smýšlející obyvatelstvo.