Zprávičky ze školy

Malá technická univerzita

V úterý 13. června 2023 nás navštívil lektor z Malé technické univerzity a žáci 1. až 3. třídy měli možnost zahrát si na malé zpracovatele odpadu. Dozvěděli se kam a jak se ukládají nebo dále zpracovávají různé druhy odpadu.

S pomocí lega a puzzle si sestavili vlastní model města a vysvětlili si, kde končí směsný odpad. Dále si ukázali, jak se zakládá povolená skládka, jak se odvětrává a jak se při tom dá vyrobit elektřina s pomocí kogenerační jednotky.

V poslední části si vyzkoušeli recyklaci v praxi - výrobu recyklovaného papíru.

Fotogalerie Malá technická univerzita