Zprávičky ze školy

Mladý zdravotník

Žáci převážně 5. ročníku ZŠ Dolní Újezd se pravidelně zúčastňují dopravních a zdravotnických soutěží, na kterých prokazují a potažmo rozšiřují své znalosti v dané oblasti, přičemž tak získávají důležité základy do praktického života.

Jedné z mnoha takových soutěží se zúčastnili také dne 11. 5. 2018 v Přerově, kde se konkrétně jednalo o soutěž „MLADÝ ZDRAVOTNÍK“, kterou pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže. Žáci (Petr Kalus, Aneta Zábranská, Johana Calábková, Lukáš Zábranský a Jakub Velner) museli zvládnout čtyři oblasti týkající se první pomoci, a to standartní způsob ošetření zraněného, dále improvizovaný způsob, obvazovou techniku a dopravu postižených. V konečném pořadí se mladí zdravotníci umístili na 4. – 6. místě.