Zprávičky ze školy

Ohlédnutí za svátky jara a jarní prvoukou

V hodinách prvouky měly děti za úkol pozorovat změny v přírodě na začátku jara. Třeťáčci v rámci prvouky dělali pokus -  pozorování klíčení fazole.

Děti se také pochlubily svou velikonoční výzdobou.