Zprávičky ze školy

Slavnostní přivítání prvňáčků

Jako každý rok, tak i letos, jsme mezi nás slavnostně přivítali nové žáčky naší školy - prvňáčky.

Po vystoupení starších žáků a  přivítání od paní ředitelky, následoval proslov pana starosty. Děti dostaly od pana starosty jako upomínku na tento den knihu Poznávací atlas.

Nakonec všichni žáci ve svých kmenových třídách obdrželi důležité informace k začátku školního roku a prvňáčci také spoustu nových školních potřeb.

Fotogalerie slavnostní přivítání prvňáčků