Zprávičky ze školy

Tonda Obal

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 navštívila naši školu pojízdná výstava s názvem Tonda Obal na cestách. V rámci programu se žáci seznámili s tím, jak je nakládáno s odpadem, proč se musí odpad třídit a co lze z vytříděného odpadu dále vyrobit, či jak se dále zpracovává. Mohli si také sami vyzkoušet třídění odpadu do malých popelniček. Nakonec každý obdržel za snahu malý dáreček.

 

Fotogalerie Tonda Obal

http://www.tonda-obal.cz