Zprávičky ze školy

Učíme se venku - Pracovní činnosti

Využili jsme krásného počasí a v pracovních činnostech vytvářeli obrázky z přírodnin přímo v přírodě.