Aktuálně ze školy

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

 

    v nejbližší době nás čeká zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022.    

Ani v tomto školním roce však vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie neproběhne zápis tak, jak  bylo v naší škole zvykem.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se zápis do 1. ročníku uskuteční distanční formou.

 

Materiály ke stažení naleznete v příloze.

 

 

   Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Podmínky pro přijetí:

a)      vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu (stává se součástí Spisu), vyplněný zápisní list

b)      dosažení věku dítěte 6 let před nástupem do základní školy

c)      žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

d)     vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

e)      doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

f)       posouzení odborného lékaře.

 

Postup při podávání žádostí o přijetí

Vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doručte, prosím, škole v časovém rozmezí od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021. Po doručení žádosti Vám bude odesláno přidělené registrační číslo. Po zpracování všech žádostí budou výsledky vyvěšeny na webových stránkách školy, na dveřích hlavního vchodu do budovy školy a ve vitríně (autobusová zastávka) nejpozději v pátek 30. 4. 2021.

 

Způsob podávání žádostí

  •          odesláním do datové schránky školy (4xqmkwe)
  •          poštou
  •          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat běžný e-mail)
  •          osobním předáním

Osobní předání bude možné v tyto dny:

 ČT - 8. 4. 2021

 ČT - 15. 4. 2021

 ČT - 22. 4. 2021

 vždy od 8:00 do 9:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

 

 

 

 

 

V Dolním Újezdě 18. 3. 2021                                                Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                      Ředitelka školy