Aktuálně ze školy

Zápis do první třídy 2023/2024

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, příspěvková organizace
IČ: 75029995
Dolní Újezd 24, 751 23


Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče předškoláčků,
 

v měsíci dubnu čeká Vaše děti zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024. Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 

Materiály ke stažení:
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- žádost o odklad zahájení povinné školní docházky
- zápisní list
- desatero pro rodiče

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad a zápisní list lze v případě potřeby vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

 

Podmínky pro přijetí: 
a) vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu, vyplněný zápisní list (přineste s sebou k zápisu)
b) dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy ( do 31. 8. 2023)
c) žáci, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky

Podmínky udělení odkladu školní docházky:
a) vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky
b) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
c) posouzení odborného lékaře


Pozn. 
Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme na všechny budoucí žáčky naší školičky.


V Dolním Újezdu dne 13. 3. 2023                                                                                            Mgr. Kateřina Šimíčková
                                                                                                                                                        ředitelka školy