Aktuálně ze školy

Výuka od 4.1.2021

 

Informace k provozu Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, příspěvkové organizace od 4. ledna 2021

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 bude prezenční výuka probíhat od 4. ledna 2021 pouze v 1. a 2.ročníku.

Výuka na naší škole bude tedy probíhat v podobném režimu, který byl zaveden od 18. 11. 2020.

Rozvrh hodin pro 1. a 2. ročník:

PO – ČT:   ČJ, M, Vv, Pč

PÁ: AJ, PRV

Výuka TV a HV nebude realizována

Prezenční výuka bude vedena denně od 8:00 do 11:10

Výuka žáků 3., 4. a 5. ročníku bude probíhat distančně, s možností individuálních konzultací. Konzultace budou uskutečněny po vzájemné dohodě s vyučujícími.

Zapojení se do výuky v době mimořádného opatření je pro všechny žáky povinné a jakoukoliv absenci je nutné řádně omluvit.

 

Provoz školní jídelny:

-          V době distanční výuky mají všichni žáci nárok na dotovanou stravu

-         Výdej stravy pro žáky a zaměstnance  školy je denně od 11:30 do 12:15

-         Výdej stravy pro ostatní strávníky od 12:30 do 13:00 (pouze do jídlonosičů)

 

Provoz školní družiny:

-          denně od 6:30 do 8:00  a od 11:10 do 15:00 hod.

 

Vážení rodiče, dodržujte prosím následující pravidla:

-         Žáky vybavte dostatečným množstvím roušek (minimálně dvě) a sáčkem na použité

-         Nepřítomnost žáků ve výuce řádně omluvte a dohodněte se s vyučujícím na způsobu vypracování úkolů

-         Sledujte a posuzujte zdravotní stav svých dětí, v případě příznaků infekčního onemocnění hlaste škole a dítě ponechejte v domácí péči.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a do roku 2021 přejeme mnoho šťastných dnů, hodně radosti se svými dětmi a hlavně pevné zdraví !!!

 

Zaměstnanci základní a mateřské školy.