Aktuálně ze školy

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
čas prázdninového odpočinku se neúprosně blíží ke konci a naše školička se
už těší na své žáčky.


Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021
v pohybové třídě základní školy (v přízemí) v 8:00 hodin.


Po slavnostním zahájení se žáci odeberou se svými třídními učitelkami
do svých tříd, kde jim paní učitelky sdělí důležité informace.


Ukončení slavnostního zahájení a informační schůzky se žáky
se předpokládá v 9:30 hodin.


Školní družina – 1. 9. 2021 6:45 – 10:00
                        od 2. 9. 2021 6:45 – 15:30


Žáci 2. – 5. ročníku se na základě pokynů MŠMT podrobí testování antigenními
testy typu Antigen Test Kit. Děti již testování znají z minulého školního roku,
není se tedy čeho obávat.


Testování žáků bude probíhat vždy individuálně po příchodu do školy ve třídě
školní družiny, po absolvování testu se žáci přemístí do pohybové třídy.

Vzhledem k tomu, že nám testování zabere chvíli času, je nezbytné, aby se žáci
2. – 5. ročníku dostavili do školy nejpozději do 7:45 hodin.


Žáci 1. ročníku testovací povinnost v tento první školní den nemají. Pouze
v případě zájmu (rodiče budou chtít být u testování svých dětí přítomni) je
možné děti testovat před slavnostním zahájením. U ostatních prvňáčků bude
provedeno druhý den – ve čtvrtek 2. 9. 2021 po příchodu do školy.


Všechny žáky (výjimky – 180 dní od prodělání nemoci) čeká testování ještě ve
dnech 6. a 9. září.
Další případné testování bude probíhat podle aktuálního vývoje epidemiologické
situace v regionu.


Rodiče a jiné dospělé osoby jsou povinni mít v budově školy ochranu dýchacích
cest.

Testy i roušky jsou ve škole zajištěny.


Přejeme všem krásné prožití zbývajících prázdninových dní a všem žákům
úspěšný vstup do nového školního roku.