Aktuálně ze školy

Mimořádná třídní schůzka

Vážení rodiče, 

od 1. 1. 2020 dochází na základě rozhodnutí MŠMT k novému systému financování regionálního školství. Velmi úzce s tím souvisí organizační uspořádání výuky v příštím školním roce 2019/2020, které bude platné již od září.

V této souvislosti Vás zvu na mimořádnou třídní schůzku, která se koná v pondělí 24. 6. 2019 v 16:00 hodin. Na schůzce budete seznámeni s předpokládanou organizací výuky a s nabídkou dalších služeb. 

Vzhledem k tomu, že tato schůzka je dost důležitá, dostavte se, prosím, pokud možno všichni. 

Děkuji Vám za pochopení,

Mgr. Kateřina Šimíčková.