Aktuálně ze školy

předŠKOLÁČEK

Připravili jsme pro děti, které by měly v příštím školním roce nastoupit do školy, kroužek předŠKOLÁČEK. Kroužek je od října veden zdarma, přihlášku lze vyplnit a odevzdat v MŠ Staměřice nebo v MŠ Veselíčko. Kroužek se koná jednou za 14 dní a první hodina proběhne v úterý 9. 10. 2018 od 15:15 do 16:00 hod.

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj:

  • jemné motoriky, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci
  • jazykových, řečových a komunikativních dovedností
  • zrakové a sluchové percepce (pomáhá při učení čtení)
  • pozornosti a trénování paměti
  • sociálních návyků