Aktuálně ze školy

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Ředitelka Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, p. o. oznamuje na základě § 8 odst. 2 Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění:

přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin, a to od 18. 7. do 31. 8. 2022.

Přerušení činnosti školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

 

 

V Dolním Újezdu dne 21. 6. 2022                                                                    Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                                                    ředitelka školy

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY