Aktuálně ze školy

Stravování

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

 

          na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 23. 9. 2020 byl vypracován Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, p. o. ze dne 13. 10. 2020, ve kterém je uvedeno:

 

V období mimořádného opatření a probíhající distanční formy výuky, školní jídelna:

 

  • ·                    umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 

  • ·                    při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

 

  • ·                    výdej stravy se provádí formou bezkontaktního výdeje na určeném místě, ve stanovenou dobu. Zájemcům o odběr stravy se doporučuje mít k dispozici dva jídlonosiče ke střídání.

 

 

Dne 13. 10. 2020 byli všichni žáci základní školy paní vedoucí školní jídelny odhlášeni.

 

Žádáme proto případné zájemce o odběr stravy (obědů), aby se přihlašovali den předem u vedoucí školní jídelny.

 

V Dolním Újezdě dne 13. 10. 2020                                                  Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                               ředitelka školy