Aktuálně ze školy

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

   Zápis do 1. ročníku Základní školy, pro školni rok 2018/12019, proběhne dne 5. 4. 2018 v budově Základni školy Dolni Újezd,v první třídě od 14:00 do 17:00. Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1.9.2011 do 31. 8. 2012. Rodiče při zápisu předloží rodný list a občanský průkaz.

 

   K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky. Při žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče předloží posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře.   

Podmínky pro přijetí:

1.     vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2.     absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonně stanoveném termínu

3.     dosažení věku dítěte 6 let před nástupem do základní školy

4.     žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

1.     vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

2.     doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

3.     posouzení odborného lékaře

Dokumenty uvedené níže lze stáhnout, předem vyplnit (předchystat) a donést v den zápisu:

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Výsledek obrázku pro zápisVýsledek obrázku pro zápis