Dokumenty školy

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 

Rozpočet školy

Středně dobý výhled rozpočtu školy 

 

Řády a směrnice - základní škola

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla výchovnách opatření

 

Řády a směrnice - školní družina

Vnitřní řád školní družiny

 

Řády a směrnice - školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny