Zájmové kroužky

Školní rok 2020/2021

Žáci naší školy mají možnost se zapojit do zájmových kroužků, které škola každoročně nabízí.  Skladba zájmových kroužků se upravuje průběžně podle zájmu dětí.  

Kroužky budou otevřeny od října do května.

 

Zájmový kroužek

Věkové rozmezí

 Malý kuchtík

3. – 5. ročník

 Taneční kroužek

3. – 5. ročník

 Klub zábavné logiky

1. – 5. ročník

 Zpívánky

1. – 5. ročník

 Hra na zobcovou flétnu

1. – 5. ročník

 Keramika

1. – 5. ročník

Zdravý pohyb (Jóga + florbal)

1. – 5. ročník

Německý jazyk

4. – 5. ročník

Ruský jazyk

4. – 5. ročník