Zájmové kroužky

Školní rok 2018/2019

Žáci naší školy mají možnost se zapojit do zájmových kroužků, které škola každoročně nabízí.  Skladba zájmových kroužků se upravuje průběžně podle zájmu dětí.  

Kroužky budou otevřeny od října do května.

 

 Zájmový kroužek:  Vyučující:  Den: Od - do:
 Pečení Eva Rožnovjáková pondělí 13:00 - 14:30
 Taneční Lenka Šefránková (externí vyučující) pondělí (liché)  14:00 - 15:30
 Klub zábavné logiky a   deskových her Mgr. Monika Rýčková úterý 13:30 - 15:00
 Předškoláček Mgr. Monika Rýčková úterý (liché) 15:15 - 16:00
 Klavír Mgr. Kateřina Šimíčková úterý 13:30 - 13:15
 Flétna Mgr. Kateřina Šimíčková čtvrtek 12:30 - 13:45