Zájmové kroužky

Školní rok 2023/2024

Žáci naší školy mají možnost se zapojit do zájmových kroužků, které škola každoročně nabízí.  Skladba zájmových kroužků se upravuje průběžně podle zájmu dětí.  

Kroužky budou otevřeny od října do května.

 

Název

Ročník

Den a čas

Keramika

1.+

STŘEDA

Hra na zobcovou flétnu

2.+

Po domluvě

Klub zábavané logiky

1.+

ČTVRTEK

Ruční práce

3.+

ČTVRTEK

Taneční kroužek

1.+

PONDĚLÍ

Sportovní hry

1.+

PONDĚLÍ

Náboženství

1.+

PÁTEK

 

Činnost kroužku bude zahájena pouze při počtu minimálně 7 žáků (s vyjímkou hry na zobcovou flétnu).