Zájmové kroužky

Školní rok 2021/2022

Žáci naší školy mají možnost se zapojit do zájmových kroužků, které škola každoročně nabízí.  Skladba zájmových kroužků se upravuje průběžně podle zájmu dětí.  

Kroužky budou otevřeny od října do května.

 

Zájmový kroužek

Věkové rozmezí

 Malý kuchtík

3. – 5. ročník

 Klub zábavné logiky

1. – 5. ročník

 Zpívánky

1. – 5. ročník

 Hra na zobcovou flétnu

1. – 5. ročník

 Keramika

1. – 5. ročník

Dramatický koružek

1. – 5. ročník