Nový rozvrh

 Ročník 1. ročník 
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15

 Pondělí

1. ČJ M ČJ PRV    
             
 Úterý 1. ČJ M ČJ HV    
             
 Středa 1. ČJ M AJ    
             
 Čtvrtek 1. ČJ M ČJ TV TV  
             
 Pátek 1. ČJ M PRV VV    
             

Třídní učitelka:   Mgr. Dagmar Smolíková (ČJ, M, AJ, PČ, HV)

                         Mgr. Ivana Hanelová (PRV, VV, PČ)

                        Mgr. Radmila Kociánová (TV)

 

 Ročník 2. a 4.  ročník 
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15

 Pondělí

2. ČJ M ČJ Prv    
4. ČJ M ČJ AJ    
 Úterý 2. ČJ M ČJ HV    
4. ČJ M VL VV VV
 Středa 2. ČJ M AJ    
4. ČJ M TV TV
 Čtvrtek 2. ČJ M ČJ TV TV  
4. ČJ M VL AJ ČJ  
 Pátek 2. ČJ M PRV TV    
4. ČJ M HV AJ    

Třídní učitel: Mgr. Ivana Hanelová (ČJ, M, PRV, VV, PČ)

Vyučující:      Mgr. Dagmar Smolíková (AJ, PČ, HV)
                    Mgr. Kateřina Šimíčková ( HV- 4.ročník)

                    Mgr. Radmila Kociánová (VL, PŘ, TV,  - 4.ročník)

Asistent pedagoga: Alena Frankovičová

 


 

 

 

 Ročník 3. a 5. ročník 
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15

 Pondělí

3. ČJ M ČJ PRV AJ  
5. ČJ M ČJ AJ    
 Úterý 3. ČJ M ČJ PRV VV VV
5. ČJ M VL VV VV
 Středa 3. ČJ M PRV TV TV
5. ČJ M TV TV
 Čtvrtek 3. ČJ M ČJ AJ    
5. ČJ M VL INF AJ  
 Pátek 3. ČJ M HV AJ    
5. ČJ M HV ČJ AJ  

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Šimíčková (ČJ, M, HV)

Vyučující:    Mgr. Dagmar Smolíková (AJ)
                  Mgr. Radmila Kociánová (TV, VL, PŘ )

                  Mgr. Ivana Hanelová (VV, PČ, PRV)

Asistent pedagoga: Bc. Ivana Poláková