Plán činností školy

PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Změna termínů akcí VYHRAZENA !

Září, říjen, listopad

-           Seznámení s řády a směrnicemi školy, BOZ (BOZP)

-          Zahájení sběru papíru a drobných elektrospotřebičů

-          Třídní schůzky  - 7. září 2023

-          Školská rada

-          Školní projekt – Ochrana přírody

-          Školní projekt – Den stromů

-          Lampionový průvod - 24. říjen 2023     

-          Strašidelná škola   -  24. říjen 2023        

-          Lesní pedagogika – na vybraném polesí

-          Konzultace 23. listopadu 2023  

Prosinec, leden, únor

-          Rozsvěcování vánočního stromečku, vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ   -  3. prosinec 2023

Březen, duben, květen

-          Školní projekt - Den vody

-          Karneval 2. března 2024

-          Den otevřených dveří, ukázkové hodiny, návštěva dětí z MŠ

-          Zápis do prvního ročníku

-          Třídní schůzka - 21. března 2024

-          Velikonoční dílničky - 27. března 2024

-          Školní projekt – Den Země

-          Dopravní soutěž (Radslavice, Lipník nad Bečvou)

-          Čarodějnice ve škole

-          Svátek matek – vystoupení pro maminky 

Červen

-          Den dětí - 31. května 2024

-          Tělovýchovná olympiáda

-          Rozloučení s pátým ročníkem

-          Ukončení školního roku

Škola pořádá v průběhu školního roku také besedy a výukové programy, které nejsou ve výše uvedeném plánu vyznačeny.

Besedy budou realizovány s ohledem na možnosti přednášejícího.

-          Beseda s Policií ČR, případně s Městskou policií Lipník nad Bečvou

-          Beseda s Hasičským záchranným sborem Lipník nad Bečvou

-          Beseda s lesníkem

-          Beseda o historii našeho okolí

-          Školení mladých zdravotníků

-          Exkurze do knihovny

 

Další soutěže a závody, kde by žáci měli možnost reprezentovat naši školu, podle možností a vyhlášených nabídek.

Plán činností může být v průběhu školního roku aktualizován. Školní akce a jejich termíny budou blíže specifikovány a včas vyvěšeny na webových stránkách školy a úřední desce.