Plán činností školy

PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V minulém školním roce  z důvodu mimořádných opatření (COVID – 19) neproběhla téměř žádná z plánovaných akcí. V tomto školním roce 2021/2022 budou uskutečněny podle aktuálního vývoje epidemiologické situace. Plánované akce s nejistým provedením jsou vyznačeny barevně.

Září, říjen, listopad

-           Seznámení s řády a směrnicemi školy, BOZ (BOZP)

-          Zahájení sběru papíru a drobných elektrospotřebičů

-          Třídní schůzky, školská rada

-          Školní projekt – Ochrana přírody

-          Drakiáda

-          Školní projekt – Den stromů

-          Lampionový průvod

-          Strašidelná škola

-          Konzultační hodiny

Prosinec, leden, únor

-          Rozsvěcování vánočního stromečku, vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ

-          Školní projekt – Vánoce návštěva svíčkárny UNIPAR v Rožnově p/Radhoštěm,

            Valašské muzeum v přírodě – Valašské městečko

-          Individuální konzultace

Březen, duben, květen

-          Škola hledá talent

-           Školní projekt - Den vody

-          Den otevřených dveří, ukázkové hodiny, návštěva dětí z MŠ

-          Zápis do prvního ročníku

-          Třídní schůzka

-          Velikonoční dílničky

-          Školní projekt – Den Země

-          Dopravní soutěž (Radslavice, Lipník nad Bečvou)

-          Čarodějnice ve škole

-          Svátek matek – vystoupení pro maminky

Červen

-          Den dětí

-          Tělovýchovná olympiáda

-          Lesní pedagogika – na vybraném polesí

-          Rozloučení s pátým ročníkem

-          Ukončení školního roku

Škola pořádá v průběhu školního roku také besedy a výukové programy, které nejsou ve výše uvedeném plánu vyznačeny.

Besedy budou realizovány s ohledem na možnosti přednášejícího a především na vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

-          Beseda s Policií ČR, případně s Městskou policií Lipník nad Bečvou

-          Beseda s Hasičským záchranným sborem Lipník nad Bečvou

-          Beseda s lesníkem

-          Beseda o historii našeho okolí

-          Školení mladých zdravotníků

-          Exkurze do knihovny

 

Další soutěže a závody, kde by žáci měli možnost reprezentovat naši školu, podle možností a vyhlášených nabídek.

Plán činností může být v průběhu školního roku aktualizován. Školní akce a jejich termíny budou blíže specifikovány a včas vyvěšeny na webových stránkách školy a úřední desce.