Plán činností školy

Měsíc: Jednotlivé činnosti a aktivity: Termín:
 Září, 
 říjen, 
 listopad:
 Zahájení školního roku, seznámení žáků s řády a   směrnicemi školy,  BOZ  - 2.9. 2019
Kouzelník ve škole  - 23.9.2019
   
 Drakiáda  - 2. 10. 2019
Společná informační schůzka pro rodiče  - 3. 10. 2019
 Lampionový průvod   - 25.10. 2019
 Strašidelná škola, spaní ve škola  - 1. listopad 2018
 Konzultační třídní schůzky  - 22. listopad 2018
 Prosinec, 
 leden,  
 únor: 
 Mikuláš ve škole  - 5. prosince 2019
 Rozsvěcování stromečku, vystopení  - 7.12.2019
 Návštěva vánoční výstavy v MŠ Staměřice  - prosinec 2019
 Exkurze do svíčkárny Rodas v Olomouci - podle možností  - prosinec 2019
 Pololetní vysvědčení  - 31. 1. 2019
 Pololetní prázdniny  - 1. 2. 2019
 Školní ples  - 14. únor 2020
 Jarní prázdniny  - 24. 2. - 28. 2. 2020
 Březen, 
 duben, 
 květen:
 Škola hledá talent - v rámci školy   - březen 2020
   
 Zápis dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ  - duben 2020
 Velikonoční dílničky  - duben 2020
 Dopravní soutěž v Radslavicích  - duben 2020
 Čarodějnice ve škole  - 30. duben 2020
 Svátek matek - besídka pro maminky  - 10. květen 2020
 Červen:   Den dětí v MŠ Staměřice  - 1. červen 2020
   
 Fotografování žáků ZŠ Dolní Újezd  - červen 2020
 Ukončení školního roku, uzavření klasifikace, rozdání vysvědčení, BOZ  - 30. červen 2020