Projekty

Mléko do škol

   Naše škola se mimo projektu Ovoce do škol účastní také programu Mléko do škol, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým žákům a studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. Spoluprací s evropským plánem Ovoce do škol, který poskytuje školákům zdarma ovoce a zeleninu, se Evropská unie ze všech sil snaží posílit zdraví naší budoucí generace. 

 

   Distrubutorem jsou mlékárny ACCOM Czech a Madeta. Každé škole je dodáváno 2x měsíčně a vždy minimálně 1 kus dotovaného neochuceného mléka.