Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém  období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

 

   Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace je realizátorem projektu Zkvalitnění vzdělávání v naší škole I, vycházející z Evropských strukturálních a investičních fondů. Výstupem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků, realizace klubu zábavné logiky a deskových her a personální podpora školním asistentem. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004734

Výstup projektu:

· personální podpora školním asistentem - realizace od 1.9.2017 (délka realizace 12 měsíců)

· vzdělávání pedagogických pracovníků (bude realizováno)

· realizace klubu zábavné logiky a deskových her (bude realizováno)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 258 178,- Kč

 

   Projekt OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Snižuje rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což ovlivňuje kvalitu jejich života a jejich úspěch na trhu práce. OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání.