Aktuálně

Uzavření MŠ - letní prázdniny

Po domluvě se zřizovatelem obce DOLNÍ ÚJEZD Vám oznamujeme přerušení provozu MŠ Staměřice, a to v období od 15. července - 30. srpna 2024.

V pondělí 2. září 2024 bude provoz MŠ Staměřice zahájen.

Více...
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, příspěvková organizace

 

VYHLAŠUJE

 

Zápis dětí do MŠ Staměřice

pro školní rok 2024 – 2025

 

 

termín: středa 15. května 2024

čas: 13.00 – 16.00

způsob: - osobně

               - e-mailem s platným elektronickým podpisem

               - do dat.schránky školy / 4xqmkwe /

 

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, www.zsmsdujezd.cz ( formuláře ke stažení )

 

Více...
Jarní dílničky

     Mateřská škola Staměřice pořádá

           ,, Jarní dílničky ´´

Datum konání: středa 24.dubna 2024, v čase od 15.00 do 17.00 hodin

Srdečně zveme všechny děti z naší školky, a také rodiče dětí, které půjdou k zápisu.

 

Možnost prohlédnutí prostorů školky.

 

Více...
Podzimní prázdniny

Po dohodě se zřizovatelem organizace Vám oznamujeme přerušení provozu MŠ Staměřice, a to během podzimních prázdnin ve dnech 26.-27. října 2023.

Více...
Uzavření MŠ - letní prázdniny

Po domluvě se zřizovatelem obce DOLNÍ ÚJEZD Vám oznamujeme přerušení provozu MŠ Staměřice, a to v období od 14. července (pátek) - 1. září 2023.

V pondělí 4. září 2023 bude provoz MŠ Staměřice zahájen.

Více...
Volby

V pátek 27. ledna 2023 proběhnou v MŠ Staměřice volby. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 13.00 hod. Děkujeme.

Více...
Uzavření MŠ

MŠ bude od 23.prosince 2022 - 2.ledna 2023 uzavřena. Provoz MŠ bude zahájen 3.ledna 2023. 

Více...
Informace pro rodiče - volby

Vážení rodiče,

ve dnech 8. a 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jako již tradičně bude pro volební místnost uvolněna třída Mateřské školy Staměřice.

Vzhledem k tomu, že volební místnosti se otevírají voličům ve 14:00, ukončí mateřská škola provoz dne 8. 10. 2021 se svolením zřizovatele již ve 13:00 hod. Vyzvedněte si své děti prosím včas.

 

Děkujeme za pochopení.                                 

Více...
Uzavření MŠ - letní prázdniny

Na základě rozhodnutí zřizovatele ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice Vám oznamujeme přerušení provozu mateřské školy, a to od pondělí 19. července až do úterý 24. srpna 2021.

Více...
Důležité upozornění

Vážení rodiče,

       vzhledem k výskytu pozitivního výsledku testu na onemocnění COVID-19 u jednoho ze zaměstnanců mateřské školy je nutné přerušit provoz mateřské školy ode dne 25. 2. 2021 po dobu, pro kterou je OHS přiznána karanténa.

Sledujte prosím webové stránky školy, potřebné informace k vývoji situace budou průběžně zveřejňovány.

Nahlášenou stravu si v den uzavření MŠ můžete vyzvednout ve školní jídelně v Základní škole Dolní Újezd.

 

 

Děkujeme Vám za pochopení                                                    Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                            ředitelka školy

Více...
Karneval

Ve středu 24.2.2021 se dopoledne v MŠ Staměřice uskuteční ,, Dětský karneval " v maskách. Prosím Vás, vyzkoušejte si masku s dětmi doma a dejte ji dětem do tašky. Předem Vám děkujeme za drobné občerstvení.

Více...
Informace pro rodiče

Po dohodě se zřizovatelem obce Dolní Újezd bude MŠ Staměřice uzavřena v době jarních prázdnin, a to od 1.- 5. března 2021. V pondělí 8. března bude provoz zahájen, a děti  které přijdou budou nahlášené.

Termín konání dětského karnevalu v MŠ Vám bude upřesněný dle počtu dětí.

Více...
Důležité upozornění

Po dohodě se zřizovatelem obce Dolní Újezd, Vám oznamujeme omezení provozu jídelny, a to z důvodu nemocnosti zaměstnanců. Proto děti, které mají možnost být zatím do konce týdne doma budou na čtvrtek a pátek ( tj. 7.- 8.1.) odhlášené. Na pondělí 11.1. zůstanou tyto děti nahlášené. Prosím Vás, sledujte naše web. stránky. Děkujeme za pochopení.

Více...
Pro rodiče - uzavření MŠ

ZŠ Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice po dohodě se zřizovatelem obce Dolní Újezd Vám oznamuje přerušení provozu MŠ, a to od 23.12. - 31.12.2020. MŠ zahájí provoz 4.1.2021.

Více...
Pro rodiče

ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice, p.o. oznamuje rodičům přerušení provozu MŠ v pondělí 16.11.2020, a to z důvodů čerpání řádné dovolené.

Více...
Informace pro rodiče

ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice, p.o. oznamuje rodičům přerušení provozu MŠ ve dnech 29. - 30.10.2020, a to z důvodů čerpání řádné dovolené. Od 2.11.2020 provoz MŠ pokračuje i nadále.

Více...
Platby stravného a školného

Platba stravného přes účet:

Základní škola Dolní Újezd

č.ú. - 86-7200250217/0100

variabilní symbol: 1112

konstantní symbol: 308

Do zprávy pro příjemce napsat:

- přijímení a jméno stravovaného

- stravné a měsíc

 

Platba školného přes účet:

Základní škola Dolní Újezd

č.ú. - 86-7200250217/0100

variabilní symbol: datum narození

konstantní symbol: 308

Do zprávy pro příjemce napsat:

- školné - jméno a přijímení dítěte

Více...
Provoz MŠ

Provoz MŠ Staměřice bude přerušen z důvodu řádného výběru dovolené zaměstnanců, a to v období od 3.8. - 25.8. 2020.

Více...
Provoz MŠ

ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice,p.o.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Abychom mohli zajistit plynulý a bezproblémový rozjezd naší školky, sdělte nám prosím, zda vaše dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání 18.května 2020 či nikoliv. ( Nahlášení dítěte je možné v pátek 15.května od 7.00 - 10.00 hod.telefonicky v MŠ Staměřice. )

Snažíme se také usnadnit i vám nástup do pracovního procesu, a proto nabízíme provoz MŠ Staměřice všem zaměstnaným rodičům i v době prázdnin, a to v měsíci červenci. Sdělení vašeho zájmu či nezájmu o naši nabídku bude pro nás už nyní velmi důležité. Nahlášení dítěte na měsíc červenec - prázdninový provoz je možné do konce měsíce května.)

Provoz a jízdní řád mikrobusu ,, Dolňáček ,, bude zachován a děti, které se v něm budou dopravovat musí mít roušku.

Děkujeme za váš čas a pochopení.

Více...
Metodika MŠMT

Vážení zákonní zástupci,

prosím o velmi pečlivé prostudování manuálu MŠMT k postupnému otevírání škol.
Informace s konkrétními pokyny v rámci naší školy budou na webových stránkách zveřejněny ve čtvrtek 7. 5. 2020. Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 18. 5. 2020.
 

Metodika otevírání MŠ

Více...
Důležité upozornění

Vážení rodiče,

 na základě Usnesení vlády ze dne

15. 3. 2020 a po poradě se zřizovatelem

se přerušuje provoz Mateřské školy Staměřice, s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání.

 

Rodiče, kteří budou čerpat ošetřovné si mohou vyzvednout formuláře v budově školy v úterý a ve středu od 8:00 do 9:00.

 

 

Zároveň upozorňujeme, že školní jídelna je nadále v provozu za těchto opatření:

 

-       zákaz vstupu do prostor školní jídelny, obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů.

-        platba za stravu bude prováděna bezkontaktně, převodem z účtu nebo bude provedena zpětně po uplynutí  karantény.

 

 

 

Děkuji všem za pochopení            Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                  ředitelka školy

 

 

Více...
Další upozornění

Vážení rodiče,

   vzhledem k situaci, která nastala v posledních dnech v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.03.2020 a po poradě se zřizovatelem doporučuji, aby se předškolního vzdělávání účastnily pouze ty děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost o děti pečovat v domácím režimu.

 

Všem se nám jedná o co nejrychlejší návrat k běžným pracovním povinnostem, proto Vás žádám, abyste k dané situaci přistupovali s maximální odpovědností.

 

Děkuji Vám za pochopení.

 

 

V Dolním Újezdu dne 12.3.2020                                                                                          Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                                                                     ředitelka školy

Více...
Upozornění

                                      Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o.

                                       Přijatá opatření

Vzhledem k plošnému nárůstu onemocnění novým typem koronaviru na území České republiky přijala naše škola následující opatření:

- poučení dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy

- zvýšená kontrola dodržování hygienických návyků

- vyšší koncentrace dezinfekčních prostředků

- doporučení pro omezení hromadných kulturních, sportovních a společenských akcí po nutnou dobu

- povinná karanténa pro ty, kteří přišli do styku s nakaženými jedinci nebo s lidmi, kteří se vrátili z rizikových oblastí

 

V Dolním Újezdu 9. 3. 2020                                                                                                    Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy

Více...
Vánoční výstavka

MŠ Staměřice Vás srdečně zve na ,,Vánoční výstavku"​​​​​​, která proběhne ve čtvrtek 12.12.2019 od 14.00-17.00 hod. Přijďte se inspirovat, ochutnat vánoční cukroví a punč. 

Více...
Uzavření MŠ - vánoční prázdniny

V ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice, p. o. bude přerušena provozní doba, a to od 23.12.2019 - 3.1.2020. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Provoz bude zahájen 6.1. 2020.

Více...
Drakiáda

Dnes, to je 8.10.2019 se uskuteční v 15.30 hodin drakiáda na sportovním hřišti v Dolním Újezdu. 

Více...
Uzavření MŠ - poslední týden prázdnin

Milí rodiče,

MŠ Staměřice oznamuje, že provoz pro děti bude zahájen až 2. září 2019, a to z technických důvodů. V mateřské škole se provádí výměna radiátorů, drobné úpravy a úklid. Hezký zbytek prázdnin.

                                          Kolektiv MŠ

Více...
Uzavření MŠ - letní prázdniny

Výchovně - vzdělávací činnost v MŠ Staměřice ( letní prázdniny) bude přerušena, a to na období : od 8. července 2019 do 23. srpna 2019, a to z důvodu výběru řádné dovolené zaměstnanců. 

Více...
plavání

V dubnu začíná dětem předplavecký výcvik - 10. lekcí v plaveckém areálu Přerov. 1. lekce se uskuteční 5. dubna 2019 ( každý pátek ) 

Více...
uzavření MŠ

V době od 27.12.2018 do 2.1.2019 je budova MŠ uzavřena. Provoz bude zahájen 3.1.2019

Více...
zimní ples

Vážení rodiče,

v pátek 8. února pořádá ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice II. ZIMNÍ PLES. Budeme velmi rádi, když přispějete darem do tomboly (buď věcným, nebo finančním) – prosíme dar donést v týdnu 7. – 11. ledna 2019 do školky.

Velmi děkujeme za každý sponzorský dar.

Více...
Přání

Kolektiv MŠ Staměřice Vám jménem dětí děkuje za sponzorské dary - příspěvky na hračky a zároveň přeje veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2019.

Více...